ПРОЕКТИ


 

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ

 

 
 

 

Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект.

Това заяви ръководителят на екипа за организация и управление на проекта Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН по време на информационна онлайн среща, в която се включиха близо 1700 училища.  Новият проект надгражда работата досега по проектите „Подкрепа за успех“, „Подкрепа за приобщаващо образование“ и „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, както и по национални програми.

Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.

Има възможност за работа на  образователните медиатори и социалните работници.

Ще се финансират дейности по кариерно ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор, особено след 7-ми клас, накъде да продължат образованието си.

Друга част от дейностите са за ученици със специални образователни потребности. От една страна се подкрепят учениците в подготовка по учебното съдържание, а от друга – чрез рехабилитации и терапии, психологическа подкрепа и др. И за двата вида подкрепа могат да се назначават специалисти, които да работят в училищата с тези деца, като тук се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, социални работници, помощници на учителя и др. Училищата ще получават финансиране и за работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват своите заложби и способности.

В проекта има заложени и обучения на над 4000 педагогически специалисти и непедагогически персонал. Тук се включват и образователни медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал.

В дейностите са заложени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.

С финансиране от 151 123 000 лева училищата ще могат да подкрепят близо 100 000 ученици и техните родите

 

 

 

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

 

 
   

203. ПЕГ "Свети Методий" участва във НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула – Модул 1. „Изкуства“ и Модул 2. „Спорт“. По Модул 1. училищата сформират групи за занимания в сферата на музикалното, танцовот и изобразителното изкуство, а по Модул 2. – отбори по футбол, волейбол, баскетбол и хандбал. Програмата насърчава единствено колективните спортове и изкуства.Виж по-подробно за проекта

 

 

 

  София - град на младите и активните ФИТНЕС ПРОГРАМАТА НА 203. ПЕГ - "FitHirous"
 

 

Първа демонстрация на фитнес програмата на 203. ПЕГ за тийнейджъри
С огромен интерес ученици от 203. ПЕГ „Свети Методий” направиха своята първа демонстрация на фитнес програмата за тийнейджъри, създадена в рамките на проекта FitHirous, по Програмата "София- град на младите и активните". Под вдъхновяващото ръководство на световния шампион по лека атлетика и учител по физическо възпитание и спорт в 203. ПЕГ – г-жа Светла Димитрова, нашите ученици запознаха столичани с всички подходящи упражнения за открита паркова среда. Щастливи сме, че бяхме приети много радушно! За позитивната спортна среда изключително много допринесе и нашият училищен психолог – г-жа Маргарита Соколова. Спортните занимания бяха наситени с много усмивки, нови запознанства, дружелюбна атмосфера и положителни емоции.
Всички участници получиха шапки и гривни с логото на училището и вкусни сандвичи. 🙂


 

 

 

  Спечелен проект за осигуряване на „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“  
 
203. ПЕГ "Свети Методий" се гордее с поредния одобрен проект на МОН - Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“.
БЛАГОДАРИМ ЗА ОЦЕНКАТА И ОДОБРЕНИЕТО!
Вярваме, че учениците от 203. ПЕГ ще имат прекрасна възможност да подобрят качеството на обучението си по хуманитарни науки и изкуства чрез оборудване на съвременни, иновативни кабинети!

 


 

 

 

 

 

 

Erasmus+

Live Action Role Play to Increase Youth Active Citizenship

 
 

The problem we focus on in this project is Youth participation. Participation is an essential, if not the most important, principle for democracies (The EU-CoE youth partnership team, 2014) and we believe young people play a specific role in society. They face specific challenges and therefore, it is important to ensure that all young people have the necessary resources to take part in society. Our aim is to provide a live experience and reflection of the meaning of the role that every young person has in the environment they study, work or live in.
In the age of constant changes, democratic, environmental, economic and cultural crises young people tend to feel insecure. Numbers of researches, especially in pandemic times, show that many young people seem to be disillusioned, behave undemocratic, xenophobic or discriminatory (The EU-CoE youth partnership team, 2014). There is also a debate about youth political participation falling in crisis (KITANOVA, 2020).

Through the Life Action Role Play (LARP) we will enable a positive experience with participation. Our young participants will feel for themselves that when they are not indifferent and they do participate, they have a positive impact on the life of another person, group of people or the whole community. Thanks to such an experience they will be much more likely to seek similar actions in their real life. It was proven that the desire to bring positive change to the lives of others is a strong motivator of human behavior (GRANT, 2007).

Our aim is to give teachers and youth workers a fun and original tool, which will help them break the apathy among young people towards active participation in public life and promote a discussion on various societal topics. Thanks to the form of LARP, this will be done in a fun and non-instructive way. The LARP itself will be accompanied with a practical guide on how to work with it as well as how to facilitate a follow up discussion on the topic.

To develop a LARP requires specific knowledge, experience with gamification and a considerable amount of time and effort, which is why we believe it is not realistic for teachers (specifically in the public sector) to create any. Giving funds to this project would enable teachers and youth workers across Europe to tackle the topic of participation and active citizenship while using modern educational methods that might not otherwise be available to them.

In our project we aim to create a tool that could be used by any teacher or a youth worker across Europe and would promote meaningful participation of young people in decision making processes and other civic activities.
Key results of our project will be a LARP package and an accompanying methodical guide manual.
In order to break the apathy to active civic participation that many young people are having, we need to enable positive experiences in that context. They need to experience for themselves that their actions matter and can have a positive impact on other people, which is exactly what we want to achieve with our LARP.

LARP (Live Action Role Play) is a role-playing game, where participants physically portray their characters in a fictional setting. They talk and act somewhat like actors in improvisational theater. Every LARP has a setting, a story and a goal that the participants aim to fulfill. Majority of the game consists of interactions between the characters. They need to organize among themselves, think of a strategy, take decisions and actions. The goal is clear, the way how to achieve it is up to them and the time is limited. This form of a game enables participants to have real experiences while still being in the safe environment of a game and therefore can perfectly serve as an educational tool.

The specific setting, story and characters are to be carefully selected and further developed in the project. The general idea is that the participants will be presented with a serious situation they need to solve within a few hours. Furthermore, LARP also challenges the participants, as they get out of their comfort zones and need to cooperate, negotiate, communicate, take decisions and actions. While playing, they are actually developing their skills and competences, which makes it also a great tool for competence based teaching. In order for the LARP to be a widely accessible tool even for educators who do not have a previous experience with it, the second key result of this project will be a guide manual (including visual materials) on how to do LARP at school and out of school environment.
Furthermore, in order for the LARP to have as much positive impact as a learning tool as possible, it should be followed up by a facilitated discussion. As per our previous experience with educational Erasmus plus projects (e.g. 2019 KA2-AE-3/1, 2020-BG01-KA201-079206) majority of educators does not have a lot of experience with facilitation or other modern techniques where teacher has rather a guiding role than the expert one. For this reason we will insert into the guide a methodological part focusing on facilitation and other non-formal educational methods.

Experience education, game-based learning and gamification are approaches more and more often discussed and recommended by experts in the field of education (e.g. Romero, Usart, & Ott, 2015, Crocco, Offenholley, Hernandez, 2016). Nevertheless, these modern methods are not yet commonly used in formal education.

LARP as an educational tool enables learners to learn from their own experience, which makes it easier for them to connect classroom knowledge with real world situations. Its educational potential has been suggested in several studies (Timplalexi 2011, Mochocki 2013), yet LARPs are not commonly used in formal or non-formal education. Furthermore, as far as we are concerned no LARP on the topic of youth participation has been created and made available to the public.
Moreover, we believe that it is specifically important to apply principles of experiential learning on topics such as participation and civic engagement as these are very difficult to be taught in traditional classes. Project Partispace (a study on how 15-30-year-olds engage with the public in formal, non-formal and informal settings, http://partispace.eu) concludes that young people learn democracy and participation best through experience, recognition and reflection on their own activities in public space.
Last but not least, the innovation of the proposal also lies in the facilitation that will be provided for teachers and trainers who would like to use the LARP in their work with teenagers. The facilitation part will be included in both work packages developed under the project implementation - the LARP itself and the Guidelines and materials for LARP.

Partner organizations have a lot of experience in the field relevant to the project. CEIPES deals with development and training of young people, they provide them opportunities for job placement, mobility and abroad volunteering. They focus on developing skills useful for the growth of the individual and transversal skills that can be used both in daily life and in the world of work. St. Methodius high school has 2 specialized classrooms for teaching Informatics and Information Technology that help students to develop their creative potential. They have been also involved in the "Building STEM Environment” project - based on equipping classrooms for activities that are inspiring and engaging for students. Know and Can team is experienced and has been working on relevant topics for the LARP project such as youth participation in democratic life, civic education and citizenship education, political participation on local and European level. They are currently working on #YouEU - Harnessing the potential of digital tools to strengthen youth participation in EU democratic life, YO.US.T.A.R and Media Literacy Towards Youth Social Inclusion. Danmar Computers customized web pages, mobile applications, e-learning systems and web campaigns, storytelling, but also management platforms owning one of such, namely AdminProject. They conducted vocational trainings and specially tailored programs in ICT, education and business development. Mise HERo's team has been working with gamification in education in the past decade. They have been creating gamified trainings, development programs as well as games (board games, LARPs..). They have been involved in T-Games project which promotes games as a tool to tackle bullying, having written the methodology on how to create educational games.

As the topic of participation and civic engagement are not specific to any field of education and the story and setting of the LARP will be created in away that it is relatable to young people across Europe, any organization of formal or non-formal education or any educators in Europe working with the target group (young people 15 - 19 years old) will be able to use it. As LARP is a form of game and does not require any specific knowledge or skill set in order to take part in it, it can be used as a complementary educational tool in schools as well as a fun way to spend leisure time in a meaningful way. Hence the tool can be used in high schools, VET schools, secondary grammar schools, community centers, volunteering organizations, NGOs, youth organizations, leisure time organizations, children's homes and many others. Furthermore, the most expensive part or LARP is the development. Once ready it does not require any expensive props, so it doesn't create any significant extra cost and is available for use regardless of the actual financial possibilities of the organization or the individual educators who wish to use it.

We aim to create such a LARP that could be used in any European country. In order to achieve that, it needs to be a common effort of multiple European countries. The partnership is formed by organizations in Italy, Poland, Czech Republic and Bulgaria, thus the LARP will be tested on target groups from Western, Central and Eastern Europe and the final LARP should be truly relatable for youth across Europe.
Furthermore, as per our research youth engagement varies significantly, where in established European democracies young people tend to be more active than in the countries that joined EU in 2004 and further. This is why we decided to bring together 3 countries that are between the “newer incommers” as well as one from Western Europe, so that we can understand the topic of civic engagement in a broader European context, in countries with different historical and political experiences and enable mutual learning. We believe that now more than ever it is important to take actions that build the sense of Europeanism, as together we are stronger and better prepared to face challenges coming our way. This is why we find it of crucial importance to tackle the topic of youth civic engagement in a multinational partnership, in a European context, creating results that are a value add for any European country.


 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

Oбн., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г. изм. и доп., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 2.03.2021 г.

 

Образование за утрешния ден през учебната 2020/2021 година

В 203. ПЕГ "Свети Методий" във връзка с Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Извършено бе анкетно проучването на желанията на учениците за участие в дейности по проекта.
Основна цел
- Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
В 203. ПЕГ има следните клубове по проект "Образование за утрешния ден" са:
- Клуб "Компютърна анимация"

- Клуб "Онлайн инструменти за интерактивни презентации играфични визии"

 

Влез в ОУД

<
Подкрепа за успех през учебната 2020/2021 година

В 203. ПЕГ "Свети Методий" във връзка с Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В 203. ПЕГ има следните клубове по проект "Подкрепа за успех " по дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съотвествие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщевещото образование чрез допълнително обучение:

- Клуб "Заедно можем"
- Клуб "Английската граматика - интересна и забавна&quot"
- Клуб "Немски език - 9 клас"
- Клуб "Немски език - 9б клас"
- Клуб "Испански език"
- Клуб "Информационни технологии - 8 клас "
- Клуб "Информационни технологии - 10 клас"
- Клуб "Учим български език заедно "
- Клуб "Езикова култура - Български език и литература "

По дейност 4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап:

- Клуб "Български език и литература в 11 клас"
- Клуб "Приложна химия"
- Клуб "Английски език - 12 клас "

По дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси:

- Клуб "Забавление и спорт"
- Клуб "Пътешествие в испаноезичния свят "
- Клуб "Социална екология "

 

Влез в ПУ