Категории с падащо меню

ПОКАНА

ТЕ УСПЯХА

        Обръщаме се към всички бивши възпитаници на 203 ПЕГ" Св. Методий" , които искат да споделят своите успехи , след завършване на гимназията. Сигурни сме , че вашият опит може да мотивира днешните млади хора и да им даде нова перспектива . Каним ви да изпращате писма, снимки и клипове на адреса на гимназията ,за да покажем на днешните ученици , че доброто образование е залог за успешен живот. Каним ви да участвате във всички инициативи  по случай годишнината, както и да предлагате  свои. С пожелание за успех:

         Таня Трапова 

         директор

УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ

Ученици от клуб "Да съхраним българското" към 203 ПЕГ "Св. Методий" под ръководството на г-жа Таня Трапова проведоха открити уроци по родолюбие сред ученици от две основни столични училища - 142 ОУ "Веселин Ханчев" и 34 ОУ "Стою Шишков".

 

 

На 1 март 2017 г., ученици от 203 ПЕГ "Свети Методий", гр. София, под ръководството на своя учител по история г-жа Таня Трапова, организираха и проведоха нетрадиционно мероприятие, посветено на два големи български празника – Баба Марта и 3 март. С ръчноизработени от тях мартенички, учениците поздравиха гражданите и гостите на гр. София с пожелание да бъдат живи и здрави и да съхранят българските традиции. 

В навечерието на две важни дати за България , 19.02 - Ден на Васил Левски и 03.03 - Ден на Освобождението, в 203 ПЕГ „Свети Методий“ се състоя среща на поколенията: Наследник на Филип Тотю стана ученик на Ботев.

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

      Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Два класа, два предмета в един различен урок

Code: 13 април
ОПИСАНИЕ

Два класа от две различни възрасти /XII и VIII клас/, две учителки, преподаващи по два различни предмета /г-жа Тоня Томова – учител по руски език и г-жа Нона Марик – учител по философски цикъл и изобразително изкуство/ с оригинален замисъл за един изключително интересен, нестандартен, различен урок.

Price: 0.00лв.
Quantity:
Send to friend Add to wishlist
Два класа от две различни възрасти /XII и VIII клас/, две учителки, преподаващи по два различни предмета /г-жа Тоня Томова – учител по руски език и г-жа Нона Марик – учител по философски цикъл и изобразително изкуство/ с оригинален замисъл за един изключително интересен, нестандартен, различен урок. Нашите прекрасни ученици от XII клас, изучаващи като втори чужд език руски, под вещото ръководство на своя всеотдаен учител по руски език – г-жа Тоня Томова, заинтригуваха по оригинален начин най-малките ученици от нашата гимназия – чудесните ни осмокласници от VIIIб клас, представяйки им богатството и красотата на руския език и култура. Те презентираха на руски език своите впечатления от посетената в Руския културно-информационен център изложба, обясниха ключови думички, свързани с руския бит, култура, история. Изключително забавен за учениците от VIII клас се оказа откъсът от руски анимационен филм „Маша и мечокът“. Дванадесетокласниците старателно превеждаха репликите на двамата анимационни герои, за да могат малките осмокласници да разберат посланието на филмчето. Голям интерес предизвикаха предметите от руския бит, които бяха донесли учениците от XII клас – самоварът и матрьошката, както и смисълът на названието „Березка“ , което носят руските магазини в България. Темата за руската култура и бит бе обвързана по увлекателен начин с концепцията за изкуството като цяло, с философски размисли за красотата, претворена в картина. Под ръководството на г-жа Нона Марик, учениците от VIIIб клас представиха под формата на рисунка своята представа за красотата. Бе инициирана своебразна изложба, която дванадесетокласниците с голям интерес разгледаха, гласувайки за най-оригиналната рисунка. Благодаря сърдечно за удоволствието от прекрасния урок, който със своята динамичност и разнообразие от дейности, представени по интересен и увлекателен начин, повиши интереса на нашите осмокласници към руския език. Дванадесетокласниците изразиха своята надежда, че с представеното богатство на руския език и култура са запалили искрата на желанието на осмокласниците да запишат през следващата учебна година като втори чужд език руския. Таня Трапова