Категории с падащо меню

ПОКАНА

ТЕ УСПЯХА

        Обръщаме се към всички бивши възпитаници на 203 ПЕГ" Св. Методий" , които искат да споделят своите успехи , след завършване на гимназията. Сигурни сме , че вашият опит може да мотивира днешните млади хора и да им даде нова перспектива . Каним ви да изпращате писма, снимки и клипове на адреса на гимназията ,за да покажем на днешните ученици , че доброто образование е залог за успешен живот. Каним ви да участвате във всички инициативи  по случай годишнината, както и да предлагате  свои. С пожелание за успех:

         Таня Трапова 

         директор

УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ

Ученици от клуб "Да съхраним българското" към 203 ПЕГ "Св. Методий" под ръководството на г-жа Таня Трапова проведоха открити уроци по родолюбие сред ученици от две основни столични училища - 142 ОУ "Веселин Ханчев" и 34 ОУ "Стою Шишков".

 

 

На 1 март 2017 г., ученици от 203 ПЕГ "Свети Методий", гр. София, под ръководството на своя учител по история г-жа Таня Трапова, организираха и проведоха нетрадиционно мероприятие, посветено на два големи български празника – Баба Марта и 3 март. С ръчноизработени от тях мартенички, учениците поздравиха гражданите и гостите на гр. София с пожелание да бъдат живи и здрави и да съхранят българските традиции. 

В навечерието на две важни дати за България , 19.02 - Ден на Васил Левски и 03.03 - Ден на Освобождението, в 203 ПЕГ „Свети Методий“ се състоя среща на поколенията: Наследник на Филип Тотю стана ученик на Ботев.

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

      Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Еднодневен форум "School generator" - 22.04.2016

Code: 22.04.2016
ОПИСАНИЕ

60 гимназии привличат седмокласници с мнения и препоръки на учещи в тях ученици! Дата на провеждане - 22.04.2016 г. Статия: сайт на БНР: http://bnr.bg/sofia/post/100682704/60-gimnazii-privlichat-sedmoklasnici-s-mneniata-i-preporaki-na-ucheshti-v-tah-uchenici

Price: 0.00лв.
Send to friend Add to wishlist
На 22.04.2016 г., по инициатива на СУС, в 22 СОУ за втора поредна година се проведе форум "School Generator". Представители от ученическия парламент на гимназията представиха ПГИЧЕ „Свети Методий” . Седмокласниците и техните родителите бяха посрещани с усмивка. Нашите ученици даваха пълна информамация за приема за учебната 2016/17 година и отговаряха любезно и компетентно на всички въпроси
File Info
School_generator_22.04.16 [PDF, 543.02 KB]