3

ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС


 

 

 

Свободни места за четвърти етап на класиране към 15:30 ч. на 30.08.2022
101
203. Профилирана езикова гимназия " Свети Методий"
2904
Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ/РЕ
-
102
203. Профилирана езикова гимназия " Свети Методий"
2907
Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ/РЕ
-
103
203. Профилирана езикова гимназия " Свети Методий"
2909
Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ/НЕ
1
104
203. Профилирана езикова гимназия " Свети Методий"
2910
Предприемачески - АЕ интензивно, ИЕ/НЕ
-
105
203. Профилирана езикова гимназия " Свети Методий"
3271
Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ/РЕ
1

* *** Забележка - Подаване на заявление до 08.09.2022г.

ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА

8.00 Ч. – 16.00 Ч.

МЯСТО: КАБИНЕТ 29, ВТОРИ ЕТАЖ

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ: 13-15.07.2022 Г.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 21-22.07.2022 Г.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: 01-02.08.2022 Г.

 

График на дейноститe по приемането на учениците

Виж

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ В VIII КЛАС В 203. ПЕГ „СВЕТИ МЕТОДИЙ“

СЕ ПРИЕМАТ В кабинет № 29- II етаж от 8:00 ч до 18:00 ч.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

1. Заявление до директора (по образец на училището);

2. Оригинал на свидетелство за основно образование;

3. Копие на удостоверение за раждане.

Профил "Чужди езици"

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Първи чужд - Английски език

Втори чужд - Немски език/ Руски език

Балообразуващи оценки:

3 х Български език и литература (НВО);

1 х Математика (НВО);

Оценка от свидетелството за основно образование

1 х Български език и литература;

1 х Чужд език.

 

Профил "Чужди езици"

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Първи чужд - Английски език

Втори чужд - Испански език/ Руски език

Балообразуващи оценки:

3 х Български език и литература (НВО);

1 х Математика (НВО);

Оценка от свидетелството за основно образование

1 х Български език и литература;

1 х Чужд език.

 

Профил "Чужди езици"

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Първи чужд - Испански език

Втори чужд - Английски език/ Немски език

Балообразуващи оценки:

3 х Български език и литература (НВО);

1 х Математика (НВО);

Оценка от свидетелството за основно образование

1 х Български език и литература;

1 х Чужд език.

 

Профил "Предприемачески"

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Първи чужд - Английски език (интензивно)

Профилиращи предмети:

- Предприемачество;

- Информационни технологии.

Балообразуващи оценки:

3 х Български език и литература (НВО);

1 х Математика (НВО);

Оценка от свидетелството за основно образование

1 х Български език и литература;

1 х География и икономика.

 

Профил "Природни науки"

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Първи чужд - Английски език (интензивно)

Профилиращи предмети:

- Биология и здравно образование;

- Химия и опазване на околната среда.

Балообразуващи оценки:

3 х Български език и литература (НВО);

1 х Математика (НВО);

Оценка от свидетелството за основно образование

1 х Български език и литература;

1 х Биология и здравно образование.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2022/2023  година започват.

 

 

 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал служебна бележка с броя точки от НВО;

4. Копие от акт за раждане.

 

 

 Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
- Отличен (6) се приравнява на 50 т.
- Много добър (5) се приравнява на 39 т.
- Добър (4) се приравнява на 26 т.
- Среден (3) се приравнява на 15 т.

За допълнителна информация: 

www.ruo-sofia-grad.com – Изпити и прием на ученици

  • - Прием в VIII клас;
  • - НВО 7 клас.