3

ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС


 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ В VIII КЛАС В 203. ПЕГ „СВЕТИ МЕТОДИЙ“ СЕ ПРИЕМАТ В кабинет № 24 - II етаж от 8:00 ч до 18:00 ч.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

1. Заявление до директора

2. Оригинал на свидетелство за основно образование

3. Служебна бележка с резултатите от НВО

4. Копие на удостоверение за раждане

Профил "Чужди езици"

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Първи чужд - Английски език

Втори чужд - Немски език/ Руски език

Балообразуващи оценки:

3 х Български език и литература (НВО);

1 х Математика (НВО);

Оценка от свидетелството за основно образование

1 х Български език и литература;

1 х Чужд език.

 

Профил "Чужди езици"

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Първи чужд - Английски език

Втори чужд - Испански език/ Руски език

Балообразуващи оценки:

3 х Български език и литература (НВО);

1 х Математика (НВО);

Оценка от свидетелството за основно образование

1 х Български език и литература;

1 х Чужд език.

 

Профил "Чужди езици"

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Първи чужд - Испански език

Втори чужд - Английски език/ Немски език

Балообразуващи оценки:

3 х Български език и литература (НВО);

1 х Математика (НВО);

Оценка от свидетелството за основно образование

1 х Български език и литература;

1 х Чужд език.

 

Профил "Предприемачески"

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Първи чужд - Английски език (интензивно)

Профилиращи предмети:

- Предприемачество;

- Информационни технологии.

Балообразуващи оценки:

3 х Български език и литература (НВО);

1 х Математика (НВО);

Оценка от свидетелството за основно образование

1 х Български език и литература;

1 х География и икономика.

 

Профил "Природни науки"

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Първи чужд - Английски език (интензивно)

Профилиращи предмети:

- Биология и здравно образование;

- Химия и опазване на околната среда.

Балообразуващи оценки:

3 х Български език и литература (НВО);

1 х Математика (НВО);

Оценка от свидетелството за основно образование

1 х Български език и литература;

1 х Биология и здравно образование.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2021/2022 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

 

Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 • - Български език и литература - 16.06.2021 г. , начало 9:00 часа
 • - Математика -18.06.2021 г., начало 9:00 часа
 • - Английски език (по желание на ученика) - 17.06.2021 г., начало 9:00 часа

 График на дейностите по прием след основно образование:

 • - Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2021 г.
 • - Издаване на Свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021 г.
 1. - Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 05 – 07 юли 2021 г. / За професионални гимназии и паралелки е необходимо медицинско, което се сканира и подава в електронната платформа/
 2. - Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г.
 3. - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2021 г.
 4. - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2021 г.
 5. Обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране – 23 юли 2021 г.
 6. - Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26 – 27 юли 2021 г.
 7. - Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2021 г.
 8. - Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2021 г.
 9. - Обявяване на записалите се ученици и свободни места след трети етап на класиране – до 02 август 2021 г.
 10. - Попълване на незаетите места след трети етап на класиране – до 10 септември 2021 г. включително
 11. - Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2021 г. вкл.

 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал служебна бележка с броя точки от НВО;

4. Копие от акт за раждане.

 

 

 Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
- Отличен (6) се приравнява на 50 т.
- Много добър (5) се приравнява на 39 т.
- Добър (4) се приравнява на 26 т.
- Среден (3) се приравнява на 15 т.

За допълнителна информация: 

www.ruo-sofia-grad.com – Изпити и прием на ученици

 • - Прием в VIII клас;
 • - НВО 7 клас.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: