новини


 

 

 

 

  ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС  
 

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2022/2023  година започват.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА

8.00 часа – 18.00 часа

МЯСТО: КАБИНЕТ 29, ВТОРИ ЕТАЖ

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ: 13-15.07.2022 Г.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 21-22.07.2022 Г.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: 01-02.08.2022 Г.

 

 
   
   

 

 

 

Химия на английски език.
   
   
 
Учениците от IXг клас в 203. Профилирана езикова гимназия, усвояват с интерес знания и развиват умения по химия и опазване на околната среда на английски език. Под ръководството на своя вдъхноявяващ учител г-жа Анна Бучкова, те правят ентусиазирано опити, работят в екип, решават задачи, свързани със строежа, свойствата и доказването на органични вещества, разпознават изучени органични вещества по словесно описание на строежа, физичните и химичните свойства на английски език. При решаването на задачите, те демонстрират отлични знания по химия и по английски език и много добри практически умения, доказвайки наличие на глюкоза в мед, етилов алкохол в йодна тинктура и протеини в яйчен белтък.
 

 

 

 

 
ДА СИ НАПРАВИМ САМИ ГЕОГРАФСКА КАРТА
 
     
       
 
Голямо БРАВО за учениците от Xб клас на 203. ПЕГ „Свети Методий”, които по своя инициатива нарисуваха на дъската в класната си стая географска карта на България, преди очаквания с интерес последен за тази учебна година час по география и икономика, с което изненадаха и зарадваха своя млад и мотивиращ ги учител – г-н Руслан Иванов. Те демонстрираха отлични умения за работа с карта и за търсене на връзка между областни и градски центрове и градове със стопанско значение.
БРАВО, ДЕЦА!
 

 

 

 Как да станем успешни предприемачи?

   
   
 
В час по предприемачество, учениците от VIIIг клас на 203. ПЕГ „Свети Методий”, с профил „Предприемачески” усвояват с интерес основните стъпки, за финансиране на бъдещ свой бизнес, какви качества трябва да притежава успешния предприемач и кои са заинтересованите страни в предприемаческия процес, рисковете в него, методи за генериране на бизнес идеи, създаване на иновация. Под ръководството на своя всеотдаен учител г-жа Христина Минкова, те преговарят как функционира икономиката и каква е ролята на успешния предприемач в нея, по какво домакинствата и предприятията си приличат и как непрестанно си взаимодействат в икономическия кръговрат,
Чрез методи за насърчаване на творческото мислене и стимулиране на креативността, техниките на метода майнд мепинг и логическо, производно свързване на изучени термини, осмокласниците имат възможност за гъвкаво решение на поставен проблем.
 

 

 

 

 Второ място в международен турнир.

   
       
 

Призово второ място и сребърен медал в международния турнир Охрид Оупън, Македония 2022 по таекуон–до ITF за Теодор Станков от Xб клас в 203. ПЕГ „Свети Методий”. Нашият ученик се открои с отлични умения сред над 200 участници от различни страни!

БРАВО, ТЕОДОР!
ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ!

 

 

 

Любима математика.

   
     
 
Когато учителят ти по математика е и класен ръководител, не само, че учителят ти става любим, но и предметът, по който той преподава.
Учениците от VIIIб клас на 203. ПЕГ „Свети Методий” постигнаха много високо ниво на знания по математика през тази учебна година, като се откроиха с най-добри резултати на вътрешноучилищното математическо състезание. Те знаят и могат, постигат отлични резултати, мотивирани от своя всеотдаен учител по математика – г-жа Снежана Георгиева.
Поздравления за старанието на учениците от VIIIб клас, които с ентусиазъм решават задачите по математика, извеждат най-важните формули, правила!
 

 

Историческо МОНОПОЛИ.

   
   
 
Иновативна и атрактивна е играта „Монополи” в час по история и цивилизации. Проведена под формата на състезание между отборите на XIа и XIб класове в 203. ПЕГ „Свети Методий”, тя дава възможност по забавен начин единадесетокласниците да направят преговор и обобщение на изучения през годината учебен материал от трите задължителни модула, затвържадавайки своите знания. Оспорвана състезателна игра, отлични знания за историческите периоди и умения на капитаните да водят своя отбор, с право да приемат и да отхвърлят отговори. Капитанът избира своя играч, който отговаря на зададения исторически въпрос в тематичния цвят на който се намира пионката на отбора. При грешен отговор, той остава в изходяща позиция, а при верен, продължава напред.
Различните цветове, отговарят на различни периоди от световната и българската история.
Поздравления за младия, амбициозен и всеотдаен учител по история и цивилизации – г-жа Виктория Клинчарова, която чрез интерактивни методи, успява да провокира своите ученици да участват активно в учебния процес!
 

 

 

  Учим математика с интерес

   
   
 
Постери с важни математически формули, правила, решения на интересни задачи представят учениците от VIIIв клас на 203. ПЕГ „Свети Методий” в края на учебната година.
Провокирани от своя мотивиращ ги учител – г-жа Снежана Георгиева, те демонстрират знания и старание в усвояването на учебния материал.
БРАВО, ДЕЦА!
 

 

 

Освежена, ремонтирана класна стая на VIIIв и Xв класове.

     
  СКЪПИ РОДИТЕЛИ,
БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ СЪРЦЕ!
 

 

 

 

ТРЕТО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

     
 
 
 

Трето място в Национален конкурс за авторска песен "Силата на рока" за талантливия Мартин Петров, ученик от Xв клас на 203. ПЕГ "Свети Методий".

БРАВО, МАРТИ!
ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ!

.
 

 

 

   
   
 
Като профилирана езикова гимназия, 203. ПЕГ „Свети Методий” акцентира на качествен учебен процес при усвояването на чужди езици. За да засили интереса към двата езика, учителят по руски и английски език - г-н Ивайло Славов прилага интересни, интерактивни игри и упражнения, които позволяват разширяване на лексикалния запас от думи, правилно конструиране на изречения на двата езика. Чрез използване на системата duolingo, учениците от Xв клас имат възможност едновременно да усвояват два езика, като се активизират знанията на по-малко изучения език, включвайки езика, който учащите се владеят на по-високо ниво.
 

 

   
 
 
 
Учениците от VIIIд клас, с профил „Природни науки” в 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий” изучават с голям интерес основни понятия по биология и здравно образование на английски език. Чрез интерактивни методи (learning apps и играта Кahoot), работни листове, решаване на кръстословица и други занимателни задачи, учениците от профилираната паралелка „Природни науки” затвърждават и надграждат основни понятия на английски език за най-големия орган в човешкото тяло-кожата. Осмокласниците ентусиазирано правят междупредметни връзки като обозначават структурите на окото и ухото, подрежадт дяловете и техните наименования на главния мозък.
Чрез използването на занимателни интерактивни методи, младият и всеотдаен учител - г-жа Радина Романова успява да заинтригува нашите осмокласници и да ги провокира да участват активно в учебния процес, обогатявайки своите знания и умения.
.
 

 

 

   
 
 
 
Усвояването на умението за рисуване на пропорциите на човешката глава, позволява рисуването на конкретен образ, изобразяването на конкретна личност . Учениците от IXг клас в 203. ПЕГ „Свети Методий”, под ръководството на своя мотивиращ ги учител г-жа Мая Голова, с интерес се впускат в предизвикателството да нарисуват прпорциите на човешката глава като важна стъпка към изобразяването на образи, личности, характери. При рисуването на пропорциите проличава умението на учениците да успеят да вникнат и в психологията на човека.
.
 

 

   
 
 
 
Призово трето място и бронзов медал в международния турнир Sofia Open 2022 по таекуон–до ITF за Теодор Станков от Xб клас в 203. ПЕГ „Свети Методий”. Нашият ученик се открои с отлични умения сред 310 състезатели от цялата страна и чужбина. Легендарният гимнастик Йордан Йовчев беше сред официалните лица в първия ден на надпреварата, като той получи честта да награждава и призьорите при децата в дисциплината "форма".
Лично президентът на Европейската федерация Майкъл Прюйт и целият борд на европейската централа присъстваха в залата и поздравиха състезателите по време на официалното откриване.
БРАВО, ТЕОДОР!
ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ!

.
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Народните танци са истинска магия, завладяваща и изпълваща с гордост от богатството на българските традиции.
203. ПЕГ "Свети Методий" се гордее със своите прекрасни момичета, които ни впечатляват с невероятните си носии и майсторско изпълнение на народни танци:
Весела Михайлова - VIIIг клас
Адриана Йединак - VIIIв клас
Магдалена Ивайлова - IXб клас

БРАВО, МОМИЧЕТА!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.