новини


 

Връщане в училище на учениците от 31 май

 

От 31 май се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици. Това гласи Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г., издадена от министъра на здравеопазването.
От същата дата се допуска и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.

 

 

Виж още...

 

Пъзели, дискусии, състезателни игри за просветителите
Учениците от 203. ПЕГ "Свети Методий" почетоха паметта на Светите братя Кирил и Методий по изключително интересен и увлекателен начин. С голям ентусиазъм те нареждаха пъзели и представяха свои проекти, отразяващи факти от живота и дейността на просветителите.
Под ръководството на своите всеотдайни учители по история - г-жа Борислава Ставрева и г-н Бранислав Петров, те взеха активно участие в дискусии и в състезания, посветени на делото на Светите братя.

 

Виж още...

 

 

Да напишем името си на глаголица
В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май, учениците от 203. ПЕГ "Свети Методий", с много ентусиазъм и въодушевление писаха името си на глаголица. Под ръководството на своите вдъхновяващи учители по история - г-жа Борислава Ставрева и г-н Бранислав Петров, те се пренесоха в миналото и на ръка, с перо и четчица изписваха с букви от глаголицата своите имена.

 

Виж още...

 

 

Да поиграем Kahoot в час по английски език
Учениците от IXа клас на 203. ПЕГ "Свети Методий" правят преговор на изучаван учебен материал по интересен и забавен начин, чрез образователната платформа Kahoot. Под ръководството на своя ентусиазиран учител г-н Илиян Войнов , те участват активно в състезателната игра, в която демонстрират отлично ниво на знания по български език и литература.

 

Виж още...

 

 

Проекти за опазване на околната среда
В часовете по химия и опазване на околната среда, учениците от Xа клас на 203. ПЕГ "Свети Методий" изготвят и представят проекти за опазване на природата. Под ръководството на своя всеотдаен учител г-жа Ваня Христова / Vanya Hristova, те провеждат дискусии, в които посочват положителни и отрицателни страни от въздействието на човека върху природата. Доскусиите им дават възможност за изразяване на аргументирана лична позиция и екологично възпитание.

 

Виж още...

 

 

Освежена от родители класна стая.
С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ
Ръководството на 203.ПЕГ "Свети Методий" изказва огромна благодарност към всеотдайните родители на учениците от VIIIв клас, които освежиха класната стая на своите деца в приятен топъл нюанс. Докато те бяха на обучение от разстояние в електронна среда, родителите със свои средства боядисаха стените и чиновете и създадоха приятна атмосфера, в която учениците ни да се чувстват комфортно. Изненадата бе изключително приятна и вълнуваща за осмокласниците!
Гордеем се, че родителите на нашите ученици са толкова всеотдайни и правят всичко възможно децата им да се чувстват добре!
БЛАГОДАРИМ ВИ! ❤

 

Виж още...

 

 

На добър час, Випуск 2021!
Днес, 14 май 2021 г., 203. Профилирана езикова гимназоия "Свети Методий" тържествено изпрати Випуск 2021 година.
НА ДОБЪР ЧАС, МИЛИ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА! ОБИЧАМЕ ВИ!

 

Виж още...

 

 

НОВИ ЛАПТОПИ ЗА 203.ПЕГ
Чудесна новина за нашето училище - 203. ПЕГ“Свети Методий“ е сред общинските училища, утвърдени със Заповед №РД09-1006/27.04.2021г. на министъра на образованието и науката да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект №BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.
Участието в този проект, ни дава прекрасна възможност да подобрим материално-техническата база на 203. ПЕГ с нови лаптопи за ученици и учители!

 

Виж още...

 

Да засадиш дърво с обич към любимото училище
Днес, 11 май 2021 г. , на своя патронен празник, деветокласници от 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" засадиха дърво в двора на любимото си училище, с обещание да се грижат за него през тази и следващите 3 учебни години до завършването си.
БРАВО, ДЕЦА!
ЧУДЕСНА ИНИЦИАТИВА!

 

Виж още...

 

Патронен празник на 203. ПЕГ - 11 май
Днес, 11 май 2021 година, 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" отбеляза своя патронен празник по един различен, нетрадиционен начин - ученици влязоха в ролята на учители.
С много ентусиазъм, те подготвиха интересни, състезателни игри, свързани с изучавания учебен материал.
БРАВО, ДЕЦА! Справихте се чудесно!
Благодарим на всички родители и гости, които уважиха нашия празник и споделиха много вълнуващи, приятни емоции със забавните, интерактивни, образователни игри!

 

Виж още...

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13  14  15  16  17  18 19  20  21  20  22  23 24  25 26 27 28  29 30  31