новини


 

 

 

 

 

   
 
 
 
Учениците от VIIIв клас на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, изучаващи испански език интензивно през тази учебна година, днес, 31.03.2022 г. , в последния ден преди пролетната ваканция, влязоха в роли и искрено се забавляваха в час по испански език. С много усмивки, пролетно и предваканционно настроение, всички кавалери поднесоха цветя на прекрасните момичета. Разиграха се интересни диалози на испански език, в които нашите осмокласници демонстрираха отлични знания по испански език и актьорско майсторство.
БРАВО, ДЕЦА!
Поздравления за чудесната сплотяваща инициатива и иновативния подход на техния учител по испански език г-н Рафаел Георгиев
 

 

 

   
 
 
 
С помощта на симулационни ролеви игри учениците от VIIIд клас на 203. ПЕГ „Свети Методий” , влизат в ролята на учител и по интересен и забавен начин те усвояват и затвърждават учебния материал, изпитват съучениците си и дори своя учител. Те прилагат собствения си опит чрез съвместна ангажираност в решаването на задачите и откриват художествените възможности на езика при използването на различни по вид глаголи и времена в литературни произведения.
За бързо обобщаване на придобитите знания и спецификата на глаголния вид в края на часа бе проведена интерактивната игра „Светкавица“, при която с помощта на топка учениците изискваха един от друг бърз кратък отговор. Ефектът на изненадата поощряваше активността им и им даваше възможност за осъществяване на обратна връзка. Учениците от VIIIд клас демонстрираха много добри знания по български език и участваха активно в учебния процес, под ръководството на своя мотивиращ ги учител – г-жа Галина Тончева.
 

 

 

   
 
 
 
Когато учителят по сложната и трудна математика е силно мотивиран да повиши интереса на учениците към учебния процес, той успява да ги заинтригува с нестандартен подход, подкрепящо отношение и много отдаденост на идеята за качествен учебен процес.
Под ръководството на г-жа Снежана Георгиева, математиката изглежда приятна и забавна, учениците учат с интерес, усвоявайки сложните формули и теореми. Под формата на състезание, учениците от VIIIб клас на 203. ПЕГ „Свети Методий“, демонстрираха отлични знания от раздел „Окръжности“ и приложиха правилно и с лекота трудните за доказване теореми.
 

 

 

 
 
 
 
 
Днес, 29.03.2022 г. ученици, учители и непедагогически персонал от 203. ПЕГ „Свети Методий” се включиха в тренировъчно занятие за евакуация, като практически проиграха „Плана за евакуация”. Момчета и момичета, учители и учителки, със специално облекло и оборудване, направиха демострация с пожарогасители за гасене на „пожар”. Занятието се проведе в присъствието на пожарникари от Шеста районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и Старши експерт „Сигурност” – г-н Сашо Младенов.
 

 

 

 

   
 
 
 
С голям интерес учениците от Xв клас на 203. ПЕГ „Свети Методий” се потопиха в света на билките в час по география и икономика. Те демонстрираха умения за разпознаване на билките, обогатиха по интерактивен начин знанията си за тях, за техните полезни свойства и значение като част от първичния сектор на икономиката на България.
Под ръководството на своя млад и всеотдаен учител – г-н Руслан Иванов, те работиха с голям ентусиазъм в екипи, създавайки с творческо въображение постери за избрани от тях билки.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.