новини


 

Важно съобщение за учениците от СФО!

 

Променя се дата на изпита по Физическо възпитание и спорт!

Изпита ще се проведе на 30.юни.2021 година от 14:30 часа във визкултурния салон!

 

 

Виж още...

 

Клуб по английски език "Заедно можем"
С голям интерес ентусиазирани осмокласници от клуб по английски език "Заедно можем" към 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" обогатяват своите знания за най-важните моменти от историята на Великобритания, проследяват движенията на различните народи и нагледно отразяват как е повлиян съвременният английски език от тази историческа динамика.
Под формата на приятелско съревнование, под ръководството на ентусиазиращия ги учител по английски език - г-жа Стела Бояджиева, те преговарят разнообразни граматични единици и категории (adjectives, adverbs, Wh-questions, past tenses).

 

Виж още...

 

Отличници в национално състезание по английски език
ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ГРАМОТИ ЗА 203.ПЕГ ОТ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
на състезание по английски език KGL
Отлично представяне и грамоти за ученици от 203.Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" в националния кръг на състезанието по английски език - KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS, което е най-голямото училищно състезание по английски език в света. То се организира от International Testing Authority и Institute for the Development of Educational Assessment. В България състезанието KGL се провежда от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
С впечатляващи резултати и оценка „Commended“ - “ПОХВАЛЕН“, (която се дава на ученици, които имат над 85 точки) от 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" са нашите възпитаници: Салим Хакимзада, Симона Паланова, Кристиян Трънбашев, Людмила Дойдоян.
ГОЛЯМО БРАВО, ДЕЦА! ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!

 

Виж още...

 

Ученици претворяват в образи и картини стихове
Единадесетокласници от клуб по български език и литература към 203. ПЕГ „Свети Методий”, под ръководството на своя мотивиращ ги учител – г-жа Елка Христова, затвърдиха и обогатиха своите знанията върху творчеството на Пенчо Славейков и с много ентусиазъм и творческо вдъхновение претвориха в образи и картини изучени текстове от стихосбирката „Сън за щастие”.
Емоционалното съпреживяване и рисуване на образи създават предпоставки за качествен учебен процес и повишават мотивацията на учениците да обогатяват знанията и развиват уменията си.

 

Виж още...