новини


 

 Клуб „Учим български заедно”

 

В Клуб „Учим български заедно” към 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий” участват ученици, в чиято семейна среда българският език не е роден. С голямо старание и желание, те усъвършенстват уменията си да възприемат различни текстове на български език, овладяват основни езикови правописни и правоговорни норми чрез различни видове занимателни дейности, разширяват лексикалния запас на българския език чрез запознаване със забележителностите на България - природни или културно-исторически.
С голям ентусиазъм те се включват в занимателната настолна игра „Опознай България”, в която чрез виртуално пътешествие научават нови и интересни места в различни области на България.
Под ръководството на своя всеотдаен учител по български език и литература г-жа Анелия Делчева/ Anelia Dimitrova, участниците от клуба се включват активно в състезателни игри от образователната платформа Kahoot, изучавайки мотивирано правописни и правоговорни норми.

 

 

Виж още...

 

Пословици и поговорки в час по руски език.

Ученици от IXб клас на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий”, изучаващи ентусиазирано руски език, с много старание подготвиха свои проекти на тема: „Народната мъдрост в пословици и поговорки, свързани с учението”.
Те въодушевено сглобяваха пъзели с пословици и обясняваха на руски език смисъла и посланието на поговорки за учението.
Деветокласниците демонстрираха отлично ниво на знания по руски език.
Под ръководството на своя всеотдаен учител – г-жа Тоня Томова/ Tonia Tomova , те обогатяват мотивирано своите знания по руски език.

 

 

Виж още...

 

 

 Обучение "Мисловна електронна карта".

Участие на мотивирани учители от 203. ПЕГ "Свети Методий" в обучение на тема "Създаване на мисловна електронна карта" - изключително полезно и обогатяващо методиката на преподаване обучение.
Мисловната електронна карта ще повиши интереса на учениците от 203. ПЕГ към учебния процес.

 

Виж още...

 

 

 Обучение "Създаване и използване на електронни уроци".

С огромна благодарност към всички ентусиазирани учители от 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий", които с вдъхновение се включиха в интерактивното и изключително полезно обучение: "Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание".
Обучението, в което участваме днес, 19.06.2021 г и утре - 20.06.2021 г. ще даде възможност за обогатяване методиката на работа на нашите всеотдайни учители и ще повиши качеството на учебния процес в 203. ПЕГ.

 

Виж още...