новини

Грипна ваканция


Скъпи ученици, уважаеми родители,
Със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град. Поради висока заболеваемост ще бъде преустановен учебният процес във всички 273 училища в София. Учениците ще започнат учебни занятия на 6 февруари, със седмичното учебно разписание за втория срок, за което ще бъде предоставена допълнителна информация от класните ръководители. Изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение ще бъде изместена след 05.02.2020 г., за което ще бъде публикувана допълнителна информация.

Родителска среща


Уважаеми родители на осмокласници,
203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" има удоволствието да Ви покани на първа организационна родителска среща за учебната 2019 /2020 година, която ще се проведе на 11.09.2019 г. /сряда/ от 18.30 часа. VIIIа - чуждоезиков профил АЕ/НЕ - кабинет 46 /4 етаж/, класен ръководител г-н Илиян Войнов VIIIб - чуждоезиков профил НЕ/АЕ - кабинет 53 /4 етаж/, класен ръководител г-жа Мария Прокопиева Луканова VIIIв - предприемаческия профил с английски език - кабинет 45 /4 етаж/, класен ръководител г- жа Цветелина Терзиева Ще се радваме на вашето присъствие! ЗАПОВЯДАЙТЕ!

прочети още...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13  14  15  16  17  18 19  20  21  20  22  23 24  25 26 27 28  29