новини

Присъствени консултации от 01.07.2020 Ученици, които са останали без оформена срочна и годишна оценка или с оценка Слаб (2) по учебен предмет, е необходимо да посещават допълни часове за консултации, преди да се явят на изпит.

Консултациите ще бъдат присъствени и започват от утре, 01.07.2020 г, при спазване на всички противоепидемични мерки. На 01.07.2020 г. консултациите ще бъдат в периода: 13.00-16.00 часа!
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ!!!

Уважаеми родители, скъпи ученици,


Във връзка с писмо на Министъра на образованието и науката №9105-184/20.05.2020 г. и с оглед приключването на учебната година, 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий” организира допълнителни консултации за своите ученици.

Консултациите ще се извършват след декларация от родител, която се изпраща до класния ръководител и в съответствие с утвърден график.

Таня Трапова,

Директор на 203. ПЕГ „Свети Методий”