новини

ПРИЕМ за учебната 2020/2021
Изтегли
Скъпи ученици, уважаеми родители,

Документите, които са необходоми за записване в VIII клас, в 203. ПЕГ са:

1) Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;


2) Служебна бележка с резултати от НВО- оригинал;

3) Акт за раждане - копие.
График за провеждане на изпити за ученици без срочна оценка- II срок Виж
График за провеждане на изпити за ученици без годишна оценка
Ученици, които са останали без оформена срочна и годишна оценка или с оценка Слаб (2) по учебен предмет, е необходимо да посещават допълни часове за консултации, преди да се явят на изпит.
Виж
Присъствени консултации от 01.07.2020 Ученици, които са останали без оформена срочна и годишна оценка или с оценка Слаб (2) по учебен предмет, е необходимо да посещават допълни часове за консултации, преди да се явят на изпит.

Консултациите ще бъдат присъствени и започват от утре, 01.07.2020 г, при спазване на всички противоепидемични мерки. На 01.07.2020 г. консултациите ще бъдат в периода: 13.00-16.00 часа!