новини

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН В 203. ПЕГ "СВЕТИ МЕТОДИЙ" Виж

Скъпи ученици, уважаеми родители,За нас е изключителна гордост, че за първи път от 10 години реализираме прием с 4 паралелки VIII клас,като всяка от тях е с максимален брой ученици – 26! В съответствие с новите изисквания за провеждане на тържествата за първия учебен ден, на официалната церемония по откриване на новата учебна 2020/2021 година, ще присъстват само учениците от новия ни прием – осмокласниците. Всички ученици от VIII клас трябва да бъдат на 15.09.2020 г. в 8.45 часа. в двора на училището ни, с бели ризи и черни поли/панталони! Учениците от IX, X, XI, XII клас трябва да бъдат в 9.45 часа в класните си стаи, където ще бъдат топло посрещнати от своите класни ръководители за провеждане на първия за новата учебна година час на класа. Всички ученици да носят предпазни маски!!!


VIIIа – 50 кабинет, с класен ръководител г-жа Христина Минкова

VIIIб – 48 кабинет, с класен ръководител г-н Жулиен Абрашев

VIIIв – 53 кабинет, с класен ръководител г-н Рафаел Георгиев

VIIIг – 44 кабинет, с класен ръководител г-жа Диана Димитрова

IXа – 46 кабинет, с класен ръководител г-н Илиян Войнов

IXб – 51 кабинет, с класен ръководител г-жа Борислава Ставрева

IXв – 45 кабинет, с класен ръководител г-жа Анелия Делчева

Xа – 56 кабинет, с класен ръководител г-жа Станка Самоковска

Xб – 27 кабинет, с класен ръководител г-жа Ани Дойчинова

XIа – 52 кабинет, с класен ръководител г-жа Елка Христова

XIб – 43 кабинет, с класен ръководител г-жа Десислава Чолакова

XIIа – 42 кабинет, с класен ръководител г-жа Ваня Христова

Благодарим ви за многобройните обаждания и съобщения за първия учебен ден, което доказва нетърпението ви да се върнете в класните стаи! И НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ С ОГРОМНО НЕТЪРПЕНИЕ И ВЪЛНЕНИЕ!❤

Родителските срещи на осмокласниците, ще бъдат проведени в класните им стаи на 10.09.2020 г. от 18.30 часа. Носенето на предпазни маски е задължително!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ГРАФИК ЗА СФО за м. Септември Виж
СЕСИЯ ЗА СФО

Учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, имат възможност да се явят на изпити септемврийска сесия, която стартира следващата седмица. Информация за графика на изпитите - на сайта на 203.ПЕГ "Свети Методий"!

Виж
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА САМО ЗА РОДИТЕЛИ НА ОСМОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители на осмокласници,

203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" има удоволствието да ви съобщи, че и четирите ни паралелки прием за VIII клас са пълни на максимум - по 26 ученици!

Благодарим ви за това, че избрахте нашето училище и ни се доверихте!

Ръководството и педагогическият екип на 203. ПЕГ ви покани на първа организационна родителска среща за учебната 2020 /2021 година, която ще се

проведе на 10.09.2020 г. /четвъртък/ от 18.30 часа, на четвърти етаж.

VIIIа - чуждоезиков профил Английски език/Немски език - 26 ученици с класен ръководител г-жа Христина Минкова

VIIIб - чуждоезиков профил Английски език/Испански език - 26 ученици с класен ръководител г-н Жулиен Абрашев

VIIIв - чуждоезиков профил Испански език/ Английски език - 26 ученици с класен ръководител г-н Рафаел Георгиев.

VIIIг - Предприемачески профил с английски език - 26 ученици с класен ръководител г- жа Диана Димитрова

Ще се радваме на вашето присъствие! Носенето на предпазни маски в сградата на 203.ПЕГ е задължително!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Виж