новини

Удължаване на извънредното положение


Скъпи ученици, уважаеми родители,
Във връзка със заповедта за удължаване на извънредното положение до 13.05.2020 година и невъзможността за провеждане на изпитната сесия за учениците в СФО в XII клас, предвидена за месец април, ще бъде променен графика за изпитите. Допълнително ще Ви уведомим за новите дати на изпитите, в съответствие с указанията на МОН!....

Прочети още...
!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!.


Скъпи ученици, уважаеми родители,
Министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев уточни: "Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април 2020 година. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна." Скъпи ученици, В съответствие с инструкциите на МОН, ви призовавам към активно участие в дистанционното обучение. Вашето присъствие в часовете е от изключителна важност, за да усвоите необходимите знания, умения и компетентности! От степента на вашата посещаемост в учебните часове, ще зависи и оформянето на срочната и годишната ви оценка! Уважаеми родители, Вярвам, че с Вашата загриженост, подкрепа и контрол, ще допринесем за активно присъствие на учениците в учебните часове!

прочети още...