новини

РЦПППО- психологическа подкрепа


Скъпи ученици, уважаеми родители,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по график ще отговарят на поставени въпроси и ще консултират психолози от РЦПППО – София-град. С работно време от понеделник до петък от 9:00 часа до 16:30 часа.....

Прочети още...
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА В ПЕРИОДА: 13.04. – 16.04.2020 г.


Скъпи ученици от 203. ПЕГ „Свети Методий“,
В периода: 13.04. – 16.04.2020 година, ще се провеждат занятия с по 20 - минутни часове. Започваме в 9.00 и приключваме в 12.20 часа. В рамките на часовете предвиждаме облекчена организация на дистанционното обучение. Предстоят ви интересни и занимателни часове с вашите учители, които няма да ви преподават нови знания. В учебните часове през този период, вие ще имате възможност за: - наваксване на пропуснат материал, индивидуални и групови консултации; - дискусии на теми, свързани с: музика, изкуство, спорт, теми от гражданското образование, кариерното ориентиране; - творчески дейности, дейности за развитие на социални и граждански умения.

прочети още...