новини


ПРОДЪЛЖАВА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В 203. ПЕГ ДО 21.12.2020 г.


На 27.11. 2020 г. УЧЕНИЦИТЕ ОТ 203.ПЕГ "СВЕТИ МЕТОДИЙ" ПРОДЪЛЖАВАТ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ДО 21.12. 2020Г. !!!


Скъпи ученици, уважаеми родители,

Въвеждат се следните мерки от 27 ноември до 21 декември:


Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции за всички ученици от 1 до 12 клас, извънкласните дейности,

университетите, езиковите центрове и образователни школи, затварят се детските градини и ясли, забраняват се конференциите,

семинарите и тиймбилдингите в присъствена форма.

Онлайн родителска среща

На 19.11.2020 г. от 19.00 часа ще се проведе онлайн родителска среща за всички ученици от 203. ПЕГ "Свети Методий"!

На родителската среща ще присъстват всички преподаващи в класовете учители. Родителската среща за всеки клас ще се провежда в сървъра на класа,

в гласовия канал "Час на класа" !

 

График за провеждане на класни и контролни работи 8 клас 9 клас от 10 до 12 клас

ПРОДЪЛЖАВА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В 203. ПЕГ ДО 27.11.2020 г.


На 12.11. 2020 г. УЧЕНИЦИТЕ ОТ 203.ПЕГ "СВЕТИ МЕТОДИЙ" ПРОДЪЛЖАВАТ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ДО 27.11. 2020Г. !!!

Въведеното дистанционно обучение за учениците в гимназиалния етап продължава до 27 ноември, включително.

Това реши на днешното си заседание Софийският щаб.
Проект "Образование за утрешния ден"

Уважаеми родители, скъпи ученици
Имаме удоволствието да Ви представим порект по програма "Образование за утрешния ден" за начално и напреднало ниво по дигитални умения. Проектът се съфинансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий", гр. София е приета в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, след проведеното на 29.10.2020 г. заседание на Управителния съвет на Асоциацията. Изключително сме горди и благодарни за предоставената възможност да бъдем част от общността на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език! Вярваме, че ползотворното сътрудничество с Асоциацията, ще засили мотивацията и интереса на учениците ни към чуждите езици и ще ги амбицира към постигане на високи резултати в организираните състезания!


Консултации Виж

РЦПППО- психологическа подкрепа

Скъпи ученици, уважаеми родители, Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31233/06.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по график ще отговарят на поставени въпроси и ще консултират психолози от РЦПППО – София-град. С работно време от понеделник до петък от 8:30 часа до 16:30 часа....