новини


Комикси и кръстословици в час по английски език

Иновативни методи на обучение бяха представени по нетрадиционен начин в час по английски език, днес, 11.01.2021 г.

Учениците от VIIIа клас на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, изучаващи английски език интензивно,

като първи профилиращ предмет, демонстрираха отлчини умения за изработване на кръстословица и комикс на английски.

Чрез метода ученици обучават ученици, Симона и Антоан направиха демонстрации как да се изготвят кръстословици и комикси

в електронна среда, което провокира много силен интерес у техните съученици.

Осмокласниците с ентусиазъм решаваха подготвената от съученичката им Симона кръстословица, като по този начин затвърдиха

изучената вече лексика. Използването на комикс в обучението по английски език даде възможност не само да се онагледи даден

текст от думи и изречения, но и да се активизира въображението на учениците, чрез поставената задача да съставят история по

зададени картинки от комикса, в съответствие със задаени от учителя глаголно време и форми на наречията, които да използват.

Прилагането на тези нтерактивните методи се оказва особено подходящо при обобщителни уроци и упражнения с цел затвърждаване на

вече изучен материал. Учениците сами успяват да овладеят използването на образователни платформи с визуализирано учебно съдържание

и да приложат на практика използването им в учебния час.

Поздравления за оригиналният замисъл на г-н Илиян Войнов, който чрез интеарктивни, иновативни методи и професионализъм успява да мотивира

учениците ни да обогатяват по интересни и различни начини своите знания и умения по английски език!

ГОЛЯМО БРАВО за активното участие на нашите прекрасните ученици от VIIIа клас, които демонстрираха отлично ниво на знания

по английски език, на умения за изработване на кръстословица и комикс!

Виртуална разходка из Лондон в час по английски език

Ученици от 9б клас от 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий", с профил чужди езици,

изучаващи немски език като първи, а английски като втори чужд език, пътешестват виртуално из красивите

забележителности на английската столица Лондон.

Поздравления за вдъхновяваща идея на учениците ни, които под ръководството на своя мотивиращ учител

- г-жа Стела Бояджиева, направиха свои проучвания, събраха снимков материал и с много ентусиазъм и

работа в екип създадоха обща презентация в часа!

ПРОДЪЛЖАВА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В 203. ПЕГ ДО 31.01.2021 г.

Скъпи ученици, уважаеми учители и родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и въз основа на заповед № РД 09-3610/31.12.2020 г.

на министъра на образованието и науката, относно продължаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии за учениците от 5 до 12 клас, както

и заповед № 3359- 194/31.12.2020 г. на директора на училищната институция, всички ученици в 203. ПЕГ "Свети Методий"

продължават учебния процес в условията на ОРЕС за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.!

ГРАФИК за провеждане на изпитите!

Виж

Коледа в час по немски език в 203. ПЕГ

С коледен дух и много настроение, ученици от IXб клас (с профил немски език)

и от XIа клас (изучаващи немски като втори чужд език) на 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий",

подготвиха и представиха на немски език пред своите съученици чудесни презентации за коледните традиции

в немско-говорящите страни. С много вдъхновение те разказваха за коледната трапеза и украса, коледните

базари в Германия и Австрия.

Поздравления за високото ниво на знания по немски език на нашите прекрасни ученици и на вдъхновяващия

ги учител - г-жа Лилянка Казасян!

География на английски в 203. ПЕГ

"Коледни обичаи и традиции по света" - вълнуваща тема на последния преди коледната ваканция учебен

час по география и икономика за учениците от IXв клас в 203. Профилирана езикова химназия "Свети Методий".

С много коледно настроение, ентусиазъм и вдъхновение, нашите прекрасни ученици представиха своите

презентации на английски език, посветени на най-дългоочаквания семеен празник - Коледа.

Те въодушевено разказваха как се празнува Коледа в различни страни по света: Германия, Франция,

Австрия, Англия, Чехия, САЩ, Норвегия, Финландия, Канада, Италия и Русия. Поздравления за високото

ниво на английски език за учениците от IXв клас и за чудесните презентации, с които обогатиха знанията

на своите съученици и показаха, че празничният коледен дух завладява целия свят, а планетата Земя е нашия общ дом!

Поздравления за прекрасния урок и на всеотдайния им учител - г-жа Христина Минкова, която успява да ги вдъхнови и

мотивира да обогатяват своите знания по геогргафия и икономика и по английски език, който за тях е профилиращ!