новини


УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ В 203. ПЕГ - ДОКТОРАНТ

203. ПЕГ "Свети Методий" се гордее със своя прекрасен и амбициозен млад учител по философия - Таня Орбова,

която след успешно положени изпити вече е докторант към Софийски университет "Св. Климент Охридски",

катедра "История на философията", специалност "Нова философия"!

Голямо БРАВО!

Гордеем се с теб, Танче!

Бъди все така целеустремена, амбициозна, вдъхновяваща и мотивираща нашите ученици да изучават с интерес философията!

Рекламата в час по български език

Как се прави реклама? – един изключително актуален за днешното съвремие въпрос, който с голям интерес

обсъдиха учениците от XIа клас на 203. ПЕГ “Свети Методий“ в часовете по профилирана подготовка по български

език и литература се, Модул 2 – „Езикови употреби“.

Те изясниха същността и функциите на рекламата, структурните елементи на рекламния текст, речеви стратегии,

прилагани от авторите на реклами. С голям ентусиазъм нашите единадесетокласници изпълниха практическите упражнения:

създаване на рекламен текст и рекламно заглавие към дадено изображение; предлагане на текст за графично оформление

и печатна реклама с включено подходящо изображение, проучване на професията на рекламния агент, презентация на

собствена компютърно анимирана реклама.

Поздравление за интересния замисъл на урока на г-жа Елка Христова и чудесното представяне на нашите ученици!

Математика на английски език

Да изучаваш математика на английски език е истинско предизвикателство за учениците от IXв клас на

203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, изучаващи английски език като профилиращ предмет.

С помощта на електронна дъска, те решават сложни задачи и уравнения, чертаят геометрични фигури. С

много ентусиазъм учителят по математика – г-н Петко Фенерски обяснява на английски език същността на

теорията и публикува в текстовия канал на използваната образователна платформа и в раздел „Учебни материали“

в Школо резюме на всеки урок, за да улесни учениците в усвояването и възпроизвеждането на английски език на

учебния материал. В учебните часове се използва и сайта Maths Is Fun, който е написан на достъпен за учениците

английски език, съдържа всички основни термини, които се изучават в училище и ги представя нагледно с много илюастрации

и решени на английски елементарни примери. За нашите прекрасни деветокласници трудната математика не е още по-трудна,

защото се изучава на английски, а е по-скоро интересно предизвикателство, което ги мотивира да обогатяват своите знания

по английски език със специфична терминология. Поздравления за учениците от IXв клас, които демонстрираха високо ниво на

знания по математика и по английски език и за мотивиращия ги учител - г-н Петко Фенерски!

Знаем, можем и се забавляваме в час по ИТ

Часът по информационни технологии при г-жа Ани Дойчинова е винаги очакван с нетърпение от учениците на 203. ПЕГ „Свети Методий“..

В приятна и дружелюбна атмосфера, с много любов и внимание, тя ги обучава как да архивират и разархивират файлове, запознава ги с

основни видове компресия на аудио, видео и компресия на изображения, с online редактори за изрязване на музика, премахване фон на

изображение. Под нейно ръководство, работейки в екип, те демонстрираха как да се направи видео клип с помощта на вградена програма

в Windows, как да се добавят изображения, да се вмъква текст. С много ентусиазъм осмокласниците зададоха конкретни ефекти на избрани

снимки, увеличаваха времето за показване на изображенията, добавиха звук, който предварително изрязаха от избрана песен.

Поздравления за чудесното представяне на нашите прекрасни ученици, които демонстрираха високо ниво на технологични знания и умения!

Адмирации и за мотивиращия ги, всеотдаен учител – г-жа Ани Дойчинова!

Патриотичен час за Левски.

Патриотичен час на класа, посветен на Васил Левски бе проведен във всички класове на 203. ПЕГ „Свети Методий“.

С много ентусиазъм и вдъхновение нашите любознателни ученици издириха интересни факти за личността и делото на Апостола,

създадоха електронна книга с известни негови мисли, снимки от най-известните му писма и лични мнения на наши ученици за

него; подготвиха викторини, презентации, кръстословици, колажи. Особен интерес предизвикаха състезателната игра Kahoot и

лично сътворената от учениците ни Приказка за Левски.

БРАВО, ученици! Прекрасни сте! Гордеем се с вас!

С огромна благодарност към всички учители, които помогнаха тези прекрасни уроци и продукти да станат факт!

ЕЛЕКТРОННА КНИГА ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ,

изработена от ІХ А клас на 203 ПЕГ "Св. Методий".

Писма и послания на храбрия революционер до идните поколения

Консултации в електронна среда на училищния Екип за подкрепа за личностно развитие на учениците

Консултации в електронна среда на училищния Екип за подкрепа за личностно развитие на учениците

от 203. ПЕГ "Свети Методий" с Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София - град.

Благодарим за насоките и съдействието!