новини


АНКЕТА

за установяване нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове сред децата и учениците в 203. ПЕГ "Свети Методий"

Уважаеми родители,

Ръководството на 203. ПЕГ "Свети Методий" се обръща към вас с молба да попълните анкетата, в срок до 12.00 часа на 09.02.2021 г.

Всеки родител ще получи линк към анкетата и в електронния дневник.

Анкетата съдържа само 3 въпроса, отговорът на които ще ви отнеме не повече от 5 минути.

БЛАГОДАРИМ ВИ предварително за участието! Вашето мнение е ценно за нас!

Анкетата е АНОНИМНА!

Линк към анкетата : Анкета за установяване нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове сред децата и учениците в 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий"

 

Биология на английски език в 203. ПЕГ.

Учениците от IXа клас от 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, изучаващи английски език като първи профилиращ предмет,

по изключително забавен и иновативен начин обогатяват своите знания по биология и здравно образования на английски език.

С много ентусиазъм, те взеха активно участие във викторина, анаграма, кръстословица, отваряне на кутии – 4 изключително

интересни упражнения, които имаха за цел да затвърдят основни понятия на английски език, свързани с половата система.

Голям интерес предизвикаха и игрите: „палач“, в която учениците имаха за цел да отгатват буквички с основни понятия на

половата система и свързането на изображения с описание на процеси на половата система.

Поздравления за високото ниво на знания по биология и здравно образование и по английския език на нашите прекрасни деветокласници!

Прекрасен урок, оригинален замисъл на младия и всеотдаен учител г-жа Радина Романова, която успява да предаде своя ентусиазъм и

вдъхновение и на нашите ученици!

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Отлично представяне на нашия ученик Мартин Стефанов Петров – от IXв клас, с профил предприемачески в 203. ПЕГ „Свети Методий“

в отборно състезание по предприемачество. В един отбор със съотборници от 19 СУ и от 2 Английска езикова гимназия,

те успешно преминават през първи кръг, в който вземат участие 45 отбора.

От 12-те отбора, допуснати до втори кръг, отборът, в който участва нашият ученик заема достойното 6 място.

Трите момчета предлагат интересна идея за продукт, който ще помогне на хората по време на пандемията.

Поздравления за чудесното представяне на нашия амбициозен ученик Мартин Петров и за неговия вдъхновяващ учител

по предприемачество – г-жа Христина Минкова/ Hristina Minkova , която успява да мотивира с всеотдайната си работа

своите ученици да обогатяват своите знания и им вдъхва увереност за участие в състезания!

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Нашият амбициозен осмокласник - Антоан Павлов Палчев от VIIIа клас на 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий",

изучаващ интензивно английски език през тази учебна година, взе участие в областния кръг на олимпиадата по английски език,

който се проведе днес - 07.02.2021 г.

След отличното му представяне на общинския кръг на олимпиадата по английски език, ние вярваме, че и на областния кръг ще постигне

много високи резултати и ще се класира за национален кръг!

БРАВО, Антоане! Пожелаваме ти УСПЕХ!

Поздравления и за неговите всеотдайни учители по английски език: г-жа Пандора Стефанова и г-н Илиян Войнов!

203. ПЕГ "Свети Методий" СЕ ГОРДЕЕ С ТЕБ!

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ

Нашите прекрасни момичета Никол Кирчева от 8б и Никол Дойчинова от 8г клас с техния амбициозен учител - г-жа Tania Orbova,

готови за участие в областния кръг на олимпиадата по философия, днес - 07.02.2021 г.

Мили момичета, пожелаваме ви УСПЕХ и класиране за национален кръг!

203. ПЕГ "Свети Методий" СЕ ГОРДЕЕ С ВАС!

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В 203. ПЕГ ОТ 04.02.2021

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Според последната заповед на МОН, става ясно, че министърът на образованието и науката - г-н Красимир Вълчев потвърждава

заповедта на здравния министър относно обучението - посочените графици за присъствено и дистанционно обучение.

Според указанията, от 04.02. на присъствено обучение в 203. ПЕГ "Свети Методий" минават 8 и 12 клас от нашите ученици.

Учениците от 9,10, 11 клас остават на дистанционно обучение - ОРЕС.

В съответствие с Писмо на МОН с №9105-39 от 02.02. 2021 г., в което се допуска присъственото обучение да бъде 40 минути,

за да стиковаме двата вида обучение, ще уеднаквим началото и края на учебния час за дистанционното и присъственото обучение.

Според изискванията на МОН за провеждане на дистанционно обучение, часовете могат да бъдат с продължителност до 40 минути.

Междучасията за двата вида обучение, ще бъдат с еднаква продължителност, съгласно приложения график, което ще позволи да се

уеднакви началото и края на учебния час за двата вида обучение.

ВАЖНО!!! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА МАСКИ В УЧИЛИЩЕ!

Декларация за правата на тийнейджърите в час по английски език

Интересна провокация за учениците от VIIIб клас на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ е създаването в час

по английски език на Декларация за правата на тийнейджърите.

Нашите осмокласници, изучаващи английски език интензивно през тази учебна година, демонстрираха високо ниво на знания.

Ентусиазирано те се включиха в беседата на тема: Силата на тийнейджърите - права и отговорности. Те изразиха аргументирана

лична позиция по темата „Имат ли тийнейджърите власт и каква е тя?“. Изключителен интерес провокира задачата да създадат

Декларация за правата на тийнейджърите.

Поздравления за активното участие и високото ниво на знания по английски език на нашите прекрасни осмокласници и за техния

всеотдаен учител – г-н Жулиен Абрашев, който с професионализъм, по интригуващ начин ги мотивира да повишават нивото си на

знания и да изразяват аргументирана лична позиция!

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 /2021 В 203. ПЕГ "СВЕТИ МЕТОДИЙ"
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:

1. Информират се лично за условията и реда за провеждане на изпитите от сайта на училището.

2. Спазват стриктно графика за полагане на изпитите.

3. Явяват се 30 минути преди началото на всеки изпит.

4. Носят лични прадпазни средства: маска, ръкавици, дезифектант или мокри кърпички.

5. Носят необходимите ученически пособия и ползват само личните си химикалки, моливи, триъгълници и др., необходими за съответния изпит!

6. По време на изпита не преписват и не ползват мобилни технологии.

7. Изпълняват стриктно указанията на квесторите и имат прилично поведение по време на изпитите.

8. Явяват се в приличен външен вид
Виж

Нова заповед на Министерство на образованието и науката

С нова заповед на Министерство на образованието и науката се нарежда в периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и

в дуална система на обучение, за които присъственият образователен процес е преустановен съгласно заповед на

министъра на здравеопазването, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда

чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, с изключение на дните, които са обявени за ваканция.

За сведение: Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на обучението

от 01.02.2021 до 17.03.2021 г. (публ. 29.01.2021 г.)

 

Как да излезем успешно от заключено училище – забавна игра по ИТ

Вълнуващо приключение е часът по информационни технологии за учениците от VIIIб клас на 203. ПЕГ "Свети Методий".

С много ентусиазъм те взеха участие в състезателната игра „Измъкване от училище“ - онлайн вариант на игрите за

бягство (Breakout games). Целта на интригуващата игра е учениците да изпълнят няколко мисии за определено време

и да излязат успешно от заключеното училище. Всяка мисия е под формата на въпроси и отговори, свързани с изучавания

учебен материал по информационни технологии. Осмокласниците представиха и свои проучвания за развитието на технологиите

и електронната промишленост в България, за исторически и съвременни постижения, с които можем да се гордеем като нация,

за българи със значими открития и постижения в областта на технологиите.

Поздравления за активното участие и отлични познания по информационни технологии на нашите прекрасни осмокласници и за

оригиналния замисъл на техния вдъхновяващ учител – г-жа Десислава Чолакова, която чрез използването на съвременни,

интерактивни, игрови методи превръща учебния процес в забавно приключение!

Киното в час по английски език или как да изготвим ревю на филм?

Учениците от IXв клас на 203. ПЕГ „Свети Методий“, изучаващи английски език като първи профилиращ предмет,

с голям ентусиазъм се учат как да правят ревю на любим филм. Чрез брейнсторминг те определят основните акценти

при изпълнението на този вид писмено упражение, което е една от задачите на изпит по английски език за това ниво.

Деветокласниците с ентусиазъм представиха на английски език своите презентации, запознавайки своите съученици с интересни факти,

свързани с любим филм, с участващите в него актьори, със сюжета.

Поздравления за високото ниво на английски език на нашите прекрасни ученици и за техния мотивиращ учител – г-жа Весела Желязкова,

която ги провокира да обогатяват своите знания по английски език по интересен и забавен за тях начин!

На театър в училище

Да бъдеш на театър и на училище по едно и също време е доставящо наслада приключение за учениците от VIII в клас на 203. ПЕГ „Свети Методий“.

По изключително интригуващ начин те обогатяват своите знания по литература, докосват се до магията на театралното изкуство.

Актьорите от театралната постановка „Антигона“ не само по увлекателен начин представят литературното произведение „Антигона“,

но и дават възможност на учениците да съпреживеят конфликтите в трагедията. Чрез използване на разнообразни методи за интерпретация:

евристична беседа, аналитичен разказ, словесна дискусия, бяха осъществени междупредметни връзки с музиката, философията, естетиката,

изобразителното изкуство. Поздравления за активното участие на нашите прекрасни осмокласници, които откриха какво влияние тази класическа

творба е дала върху изобразителното изкуство и музиката, изразиха своя аргументирана позиция в дискусията дали искат да бъдат „смели,

но безумни“ като Антигона. С ентусиазъм те представиха своите презентации за различните конфликти в творбата, акцентрирайки на

взаимоотношенията между основните герои. Прекрасната картина ,,Едип и Сфинксът" на Гюстав Моро достави не само естетическа наслада на учениицте ни,

но и ги към изводи за същността и ролята на изкуството. Поздравления за оригиналния замисъл на г-жа Анелия Делчева, която чрез използване на иновативни,

нетрадиционни методи успява не само да заинтригува учениците на 203. ПЕГ „Свети Методий“, да ги мотивира да обогатяват своите знания по литература,

но и да ги възпита в любов към изкуството!

ВАЖНО!!! ВРЪЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ:
а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

 

УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ В 203. ПЕГ - ДОКТОРАНТ

203. ПЕГ "Свети Методий" се гордее със своя прекрасен и амбициозен млад учител по философия - Таня Орбова,

която след успешно положени изпити вече е докторант към Софийски университет "Св. Климент Охридски",

катедра "История на философията", специалност "Нова философия"!

Голямо БРАВО!

Гордеем се с теб, Танче!

Бъди все така целеустремена, амбициозна, вдъхновяваща и мотивираща нашите ученици да изучават с интерес философията!

Рекламата в час по български език

Как се прави реклама? – един изключително актуален за днешното съвремие въпрос, който с голям интерес

обсъдиха учениците от XIа клас на 203. ПЕГ “Свети Методий“ в часовете по профилирана подготовка по български

език и литература се, Модул 2 – „Езикови употреби“.

Те изясниха същността и функциите на рекламата, структурните елементи на рекламния текст, речеви стратегии,

прилагани от авторите на реклами. С голям ентусиазъм нашите единадесетокласници изпълниха практическите упражнения:

създаване на рекламен текст и рекламно заглавие към дадено изображение; предлагане на текст за графично оформление

и печатна реклама с включено подходящо изображение, проучване на професията на рекламния агент, презентация на

собствена компютърно анимирана реклама.

Поздравление за интересния замисъл на урока на г-жа Елка Христова и чудесното представяне на нашите ученици!

Математика на английски език

Да изучаваш математика на английски език е истинско предизвикателство за учениците от IXв клас на

203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, изучаващи английски език като профилиращ предмет.

С помощта на електронна дъска, те решават сложни задачи и уравнения, чертаят геометрични фигури. С

много ентусиазъм учителят по математика – г-н Петко Фенерски обяснява на английски език същността на

теорията и публикува в текстовия канал на използваната образователна платформа и в раздел „Учебни материали“

в Школо резюме на всеки урок, за да улесни учениците в усвояването и възпроизвеждането на английски език на

учебния материал. В учебните часове се използва и сайта Maths Is Fun, който е написан на достъпен за учениците

английски език, съдържа всички основни термини, които се изучават в училище и ги представя нагледно с много илюастрации

и решени на английски елементарни примери. За нашите прекрасни деветокласници трудната математика не е още по-трудна,

защото се изучава на английски, а е по-скоро интересно предизвикателство, което ги мотивира да обогатяват своите знания

по английски език със специфична терминология. Поздравления за учениците от IXв клас, които демонстрираха високо ниво на

знания по математика и по английски език и за мотивиращия ги учител - г-н Петко Фенерски!

Знаем, можем и се забавляваме в час по ИТ

Часът по информационни технологии при г-жа Ани Дойчинова е винаги очакван с нетърпение от учениците на 203. ПЕГ „Свети Методий“..

В приятна и дружелюбна атмосфера, с много любов и внимание, тя ги обучава как да архивират и разархивират файлове, запознава ги с

основни видове компресия на аудио, видео и компресия на изображения, с online редактори за изрязване на музика, премахване фон на

изображение. Под нейно ръководство, работейки в екип, те демонстрираха как да се направи видео клип с помощта на вградена програма

в Windows, как да се добавят изображения, да се вмъква текст. С много ентусиазъм осмокласниците зададоха конкретни ефекти на избрани

снимки, увеличаваха времето за показване на изображенията, добавиха звук, който предварително изрязаха от избрана песен.

Поздравления за чудесното представяне на нашите прекрасни ученици, които демонстрираха високо ниво на технологични знания и умения!

Адмирации и за мотивиращия ги, всеотдаен учител – г-жа Ани Дойчинова!

Патриотичен час за Левски.

Патриотичен час на класа, посветен на Васил Левски бе проведен във всички класове на 203. ПЕГ „Свети Методий“.

С много ентусиазъм и вдъхновение нашите любознателни ученици издириха интересни факти за личността и делото на Апостола,

създадоха електронна книга с известни негови мисли, снимки от най-известните му писма и лични мнения на наши ученици за

него; подготвиха викторини, презентации, кръстословици, колажи. Особен интерес предизвикаха състезателната игра Kahoot и

лично сътворената от учениците ни Приказка за Левски.

БРАВО, ученици! Прекрасни сте! Гордеем се с вас!

С огромна благодарност към всички учители, които помогнаха тези прекрасни уроци и продукти да станат факт!

ЕЛЕКТРОННА КНИГА ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ,

изработена от ІХ А клас на 203 ПЕГ "Св. Методий".

Писма и послания на храбрия революционер до идните поколения

Консултации в електронна среда на училищния Екип за подкрепа за личностно развитие на учениците

Консултации в електронна среда на училищния Екип за подкрепа за личностно развитие на учениците

от 203. ПЕГ "Свети Методий" с Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София - град.

Благодарим за насоките и съдействието!