новини


График II сесия- оценка за първи срок за учебната 2020/2021

Виж

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 12 КЛАС

Съгласно заповедта на министъра на образованието и науката - г-н Красимир Вълчев,

учениците от 12а клас на 203. ПЕГ "Свети Методий", ще си продължат присъствено обучение и след 17.02.2021.

 

ОДОБРЕНИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ

203. ПЕГ „Свети Методий“ се гордее с това, че за втори, пореден път получи одобрение да бъде самостоятелен възложител по Проект:

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, за изпълнение на Дейност 1 – Кампания 4 –

„Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти“ чрез

обучения за присъждане на квалификационни кредити.

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поздравление за прекрасния ни екип от педагогически спецаилисти! Очакват ни нови, вълнуващи, обогатяващи методиката ни на работа обучения!

Документи за ОРЕС

Декларация

Заявление за обучение в електронна среда

Физическо възпитание и спорт в онлайн среда

В часовете по физическо възпитание и спорт, учениците от 10б клас на 203. ПЕГ "Свети Методий" спортуват,

инициирайки своя серия от упражнения за раздвижване, което ги стимулира за активно участие.

Под ръководството на своя ентусиазиран учител - г-жа Светла Димитрова-Пищикова, те с интерес

обогатяват своите знания за български спортни легенди, прославили името на родината ни.

Когато самият учител е национална спортна легенда, завоювал второ място на световно първенство и

единствената в областта на леката атлетика с две европейски титли, часът по физическо възпитание и спорт е очакван с голям интерес.

Поздравления за активното участие на нашите прекрасни десетокласници и за техния мотивиращ ги учител - г-жа Светла Димитрова - Пищикова

 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП

Участие на училищния координатор на 203.ПЕГ "Свети Методий" за реализиране на обща подкрепа за личностно развитие на

учениците - г-жа Диана Димитрова / Diana Dimitrova в информационен семинар на тема: "Адаптиране на учебното съдържание

за ученици със СОП - специални образователни потребности", организиран от Регионален център за подкрепа на процеса на

приобщаващото образование - София - град.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТАТА

за установяване нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците в 203. ПЕГ "Свети Методий"

Уважаеми родители,

Ръководството на 203. ПЕГ "Свети Методий" Ви благодари за активното участие при попълване на анкетата - 81% от родителите са я попълнили.

Особено голяма активност са проявили родителите на учениците от първи гимназиален етап - 8,9,10 клас.

54% от всички анкетирани родители изразяват съгласие за тестване на учениците с бързи антигенни тестове.

Честит лаптоп на 8 г клас!

Скъпи осмокласници,

Да ви е честит новия лаптоп, обогатявайте с ентусиазъм своите знания и умения и бъдете наша гордост!

С благодарност към всеотдайните родители на 8г клас от 203. ПЕГ "Свети Методий"!

ВАЖНО!!! ВРЪЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ:
а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.