новини


Урок за Левски в час по история.

С урок за Левски, учениците от Xб клас на 203. ПЕГ „Свети Методий“ отбелязаха 148-та годишнина от гибелта му.

Изключителен интерес за десетокласниците предизвика анимираната игрова шоу викторина, включваща въпроси,

свързани с лиността и живота на великия българин. Учениците от Xб клас взеха активно участие и в решаването на

кръстословица, демонстрирайки много добри знания за Васил Левски. С голям ентусиазъм десетокласниците ни подготвиха

и представиха презентации с интересни факти, свързани с Апостола и с картини, увековечаващи лика и подвига му.

Поздравления за чудесното представяне на нашите ученици и за интересния замисъл на урока на младия и амбициозен учител

по история и цивилизации - г-н Бранислав Петров

Виж

 

Послания на учениците от 203. ПЕГ към Васил Левски

Учениците от Xа клас на 203. ПЕГ „Свети Методий“ създадоха оригинална презентация със свои послания към Апостола,

отговаряйки на въпроса: „Какво бих казал на Левски, ако беше жив днес?“ На фона на красиви картини, свързани с живота

и делото на Апостола, те споделиха своите откровения към великия българин.

Голям интерес предизвика състезателната игра на интерактивна дъска, при която от учениците се изискваше да изпишат думи,

започващи със зададени предварително букви, свързани с личността и делото на Васил Левски.

Поздравления за активното участие на нашите прекрасни десетокласници и за техния учител по история и цивилизации – г-н Бранислав Петров,

който успява да ги мотивира да изразяват аргументира лична позиция за ролята и мястото на Апостола в българската история!

Урок за Левски в час на класа.

Учениците от IXб клас на 203. ПЕГ „Свети Методий“, в час на класа отбелязаха по интересен начин годишнината

от гибелта на Васил Левски. Чрез използване на интерактивни методи: „колелото на късмета“, „игрословица“,

„игра на асоциации“, „познай цитат на Левски“, те затвърдиха и обогатиха своите знания за личността и делото на Апостола.

В играта "Асоциации" – от учениците се изискваше да посочат възможно най-много думи, които свързат с името на Левски.

С лекота учениците ни се справиха с игрословицата - игра с разбъркани букви в думи, свързани с личността на Апостола и за кратко

време отгатнаха скритите думи, което показва, че добре познават живота и дейността на великия българин.

Голям интерес предизвика играта „Колелото на късмета" , което съдържа в себе си 10 въпроса, свързани с Васил Левски

и при завъртане избира на случаен принцип въпрос, на който учениците трябва да отговарят.

Чрез презентация на тема "Името на Васил Левски" деветокласниците си припомниха откъде той получава името Левски.

В играта "познайте цитата на Левски" , учениците от IXб клас показаха много добро познаване на неговите цитати.

Поздравления за нашите прекрасни деветокласници, които демонстрираха отлични знания за личността на Апостола на свободата!

Адмирации за прекрасния урок и на техния млад и амбициозен учител по история и цивилизации и класен ръководител – г-жа Борислава Ставрева,

която възпитава в своите ученици почит към паметта на великия българин, чрез използване на интересни, интерактивни игри!

Да си направим сами мартенички

С много ентусиазъм и въодушевление, учениците от VIII в клас на 203. ПЕГ "Свети Методий"

инициираха изработването на красиви мартенички.

Поздравление за чудесната инициатива на нашите прекрасни осмокласници и техния всеотдаен класен ръководител - г-н Рафаел Георгиев,

който възпитава в своите ученици уважение към българските традиции!

Ученето като игра в час по испански език.

Учениците от Xа клас на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, изучаващи испански като втори чужд език,

демонстрираха отлично ниво на знания в обобщителния урок на тема „Храните“. Те усвояват, обобщават и затвърждават изучена

лексика по изключително забавен начин, участвайки в интерактивни образователни игри: мемори /memory, отборна игра момичета

срещу момчета в онлайн „бесеница“, кръстословица, изготвяйки меню и рецепти, провеждайки диалози в ресторант.

При играта мемори /memory/, от учениците се изискваше, след като обърнат веднъж всички карти, да запомнят на кое място стои

думата и нейната картинка. Степента на трудност при тази образователна игра се определя от това дали учителят ще зададе предварително

всички изучавани думи или ограничи играта за трениране на паметта - мемори, само до разиграването/упражняването на лексиката свързана

с определена храна. Десетокласниците показаха отлично умение да свързват дума с изображение.

В онлайн „бесеницата“ учениците имаха за задача да познаят дума с последователен избор на букви. Те преминаха през две нива на трудност.

При показване на букви в горната лента се позволяваше по-малък брой грешки, като се отчитаха допуснати.

С много ентусиазъм учениците ни решаваха кръстословица, преминавайки през различни нива на трудност, използвайки предоставен им списък от думи.

Поздрвления за отличните знания по испански език на нашите прекрасни десетокласници и за техния ентусиазиран учител - г- жа Станка Самоковска,

която чрез използване на инивативни, забавни методи провокира учениците ни за активно участие в часовете по испански език!

 

ВАЖНО!!! ВРЪЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ:
а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.