новини


 

Картички от ученици за учителките в 203. ПЕГ

С огромна благодарност към прекрасните ни ученици от Ученическия Парламент на 203. ПЕГ "Свети Методий",

които доставиха много радост с чудесната изненада днес - невероятно красиви и стилни картички за всички учителки,

с благодарност, уважение и обич!

БРАВО, деца!

МНОГО НИ ЗАРАДВАХТЕ!

 

Клуб по немски език към 203. ПЕГ

Занятия на Клуб по немски език към 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий",

с ръководител г-жа Лилянка Казасян. В клуба участват ученици от IX б клас, изучаващи немски език като първи профилиращ предмет.

 

Олимпиада по гражданско образование

Днес, 06.03.2021 г. се проведе общинския кръг на олимпиадата по гражданско образование за учениците от 203. ПЕГ „Свети Методий“.

За областен кръг с масимален брой точки се класираха Георгий Иваниадзе и Георги Петков – ученици от XIб клас на 203. ПЕГ.

Оригинална идея, уникален проект за създаване на социална кухня, под мотото „Заедно“.

Идеята на нашите ученици е да направят социална кухня, като използват храна, дарена от супермаркети, която често се изхвърля,

поради невъзможност да бъде продадена. Целта им е да осигуряват обяд на бездомни хора и същевременно да осигурят работа на хора

в затруднено положение, безработни.

Поздравления за избора на тази актуална за нашето съвремие тема и за отличното представяне на нашите прекрасни единадесетокласници

– истински млади лидери с активна гражданска п;озиция и чувствителност по отношение на наболели обществени проблеми като бедността,

изхвърлянето на храна и социалните стигми върху ощетените групи в обществото!

БРАВО! ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС, МОМЧЕТА!

Пожелаваме Ви отлично представяне и на областния кръг на олимпиадата по гражданско образование!

Поздравления и за всеотдайните им учители, които са ги подкрепили в избора на тема: Таня Орбова и Бранислав Петров!!

 

Мартенички с благотворителна цел.

Мартенички за лекари и пациенти в Пирогов и ВМА - прекрасна инициатива на учениците от Xб клас на 203. ПЕГ "Свети Методий"!

ГОЛЯМО БРАВО!

ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС, СКЪПИ УЧЕНИЦИ!

Дидактични игри в час по английски език

Учениците от VIIIг клас на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, изучаващи английски език

интензивно през тази учебна година, с ентусиазъм, чрез използване на различни дидактични игри, правят преговор

и обобщение на неправилните глаголи: Irregular Verb Wheel Game, Джаз чант, игри за концентрация и др.

Голям интерес предизвика дидактичната играта: Irregular Verb Wheel Game, в която взе участие целия клас.

Със стартиране на играта колелото само предлага на участниците даден неправилен глагол. Целта е да се дадат най-много

верни отговори на поставените за всеки неправилен глагол въпроси, за фискиран период от време. Дидактичната игра

позволява практическо приложение на знанията и уменията, затвърждаването и обогатяването им чрез активното участие на учениците.

Забавна за учениците бе и дидактичната игра Джаз чант – повторение на неправилни глаголи с помощта на отмерен ритъм – практическо

изпълнение с участието на целия клас. Учителят задава неправилен глагол /трите му форми/, всички заедно повтарят формите в съпровода

на ритъм, въведен с пляскане /подбран ритъм за изпълнението тук е 2/4 /. Целта е да се осигури множество повторения на дадените форми

по забавен за учениците начин.

С голям ентусиазъм осмокласниците се включиха и в играта за концентрация: Запомни най-много от посочените глаголи в рамките на 2 минути.

На споделен екран учителят представя снимка на предварително избрани от него неправилни глаголи /20 с най-честа употреба/.

Учениците наблюдават глаголите 2 мин, след коетп в рамките на 1 мин. трябва да пресъздадат, пишейки на лист, възможно най-голям брой от тези глаголи.

Поздравления за активното участие и отличното ниво на знания по английски език на нашите прекрасни ученици от VIII г клас и за техния всеотдаен и амбициозен учител

– г-жа Диана Димитрова / Diana Dimitrova, която успява по увлекателен и забавен за учениците начин да ги мотивира да обогатяват своите знания!

Виж

Клуб " Пътешествие в испаноезичния свят" в 203.ПЕГ

Занимания на клуб "Пътешествие в испаноезичния свят" в 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий",

с ръководител г-жа Станка Самоковска / СТАНКА ИВАНОВА.

Състезание по английски език към Асоциация на Кеймбридж училищата

Днес, 27.02.2021 г. в 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ се проведе състезание по английскии език Kangaroo Global Linguistic 2021,

към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. От нашето училище в състезанието взеха участие 25 амбициозни ученици на възраст от VIII до XI клас,

мотивирани да докажат своето високо ниво на овладени знания и умения по английски език. Победителите във всяко от нивата, ще участват в националния кръг.

203. ПЕГ се гордее със своите знаещи и можещи ученици, които с ентусиазъм повишават и усъвършенстват своите знания и умения по английски език, с амбицията

да достигнат до национално и международно ниво!

Ученето като игра в час по испански език.

Учениците от Xа клас на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, изучаващи испански като втори чужд език,

демонстрираха отлично ниво на знания в обобщителния урок на тема „Храните“. Те усвояват, обобщават и затвърждават изучена

лексика по изключително забавен начин, участвайки в интерактивни образователни игри: мемори /memory, отборна игра момичета

срещу момчета в онлайн „бесеница“, кръстословица, изготвяйки меню и рецепти, провеждайки диалози в ресторант.

При играта мемори /memory/, от учениците се изискваше, след като обърнат веднъж всички карти, да запомнят на кое място стои

думата и нейната картинка. Степента на трудност при тази образователна игра се определя от това дали учителят ще зададе предварително

всички изучавани думи или ограничи играта за трениране на паметта - мемори, само до разиграването/упражняването на лексиката свързана

с определена храна. Десетокласниците показаха отлично умение да свързват дума с изображение.

В онлайн „бесеницата“ учениците имаха за задача да познаят дума с последователен избор на букви. Те преминаха през две нива на трудност.

При показване на букви в горната лента се позволяваше по-малък брой грешки, като се отчитаха допуснати.

С много ентусиазъм учениците ни решаваха кръстословица, преминавайки през различни нива на трудност, използвайки предоставен им списък от думи.

Поздрвления за отличните знания по испански език на нашите прекрасни десетокласници и за техния ентусиазиран учител - г- жа Станка Самоковска,

която чрез използване на инивативни, забавни методи провокира учениците ни за активно участие в часовете по испански език!

 

ВАЖНО!!! ВРЪЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ:
а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13  14  15  16  17  18 19  20  21  20  22  23 24  25 26 27 28  29 30  31