новини


 

Връщане в училище на учениците

 

- на 5.05 и на 07.05.21г. присъствено обучение на учениците от ІX и ХІІ клас;

- от 10.05 до 14.05.21г. присъствено обучение на учениците от ІX, ХІ и ХІІ клас;

- от 17.05 до 28.05.21г. присъствено обучение на учениците от VІІІ, Х и ХІ клас.

 

Виж още...

 

НОВИ ЛАПТОПИ ЗА 203.ПЕГ
Чудесна новина за нашето училище - 203. ПЕГ“Свети Методий“ е сред общинските училища, утвърдени със Заповед №РД09-1006/27.04.2021г. на министъра на образованието и науката да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект №BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.
Участието в този проект, ни дава прекрасна възможност да подобрим материално-техническата база на 203. ПЕГ с нови лаптопи за ученици и учители!

 

Виж още...

 

Да засадиш дърво с обич към любимото училище
Днес, 11 май 2021 г. , на своя патронен празник, деветокласници от 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" засадиха дърво в двора на любимото си училище, с обещание да се грижат за него през тази и следващите 3 учебни години до завършването си.
БРАВО, ДЕЦА!
ЧУДЕСНА ИНИЦИАТИВА!

 

Виж още...

 

Патронен празник на 203. ПЕГ - 11 май
Днес, 11 май 2021 година, 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" отбеляза своя патронен празник по един различен, нетрадиционен начин - ученици влязоха в ролята на учители.
С много ентусиазъм, те подготвиха интересни, състезателни игри, свързани с изучавания учебен материал.
БРАВО, ДЕЦА! Справихте се чудесно!
Благодарим на всички родители и гости, които уважиха нашия празник и споделиха много вълнуващи, приятни емоции със забавните, интерактивни, образователни игри!

 

Виж още...