новини


 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ В ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА

 

 
 
 
 
 
.
В търсене на паралел между Античността и Средновековието като културни епохи, учениците от VIIIд клас в 203. ПЕГ „Свети Методий“, в час по български език и литература, с голям интерес споделят своите виждания, свързани с представата за човека, за отношението между духовното и телесното, за времето и пространството. Под ръководството на всеотдайния си учител г-жа Светла Кънчева, осмокласниците сравняват фреската “Парнас” на италианския художник Рафаело Санцио, нарисувана във ватикански дворец, с икона на Свети Седмочисленици от XIII в., демонстрирайки отлични умения да анализират, интерпретират и сравняват.
Голям интерес предизвика вълнуващия разказ на ученик от VIIIд клас, който по увлекателен начин представи интересни факти, свързани с основните библейски старозаветни сюжети, заложени в средновековната литература.
 

 

 

СПОРТУВАМЕ АКТИВНО

 

 
 
 
 
 
.
Когато учителят ти е двукратен световен и европейски шампион, си мотивиран да следваш добрия пример, спортувайки активно.
Учениците от VIIIд клас в 203. ПЕГ „Свети Методий“, ентусиазирано правят интензивни състезателни упражнения в час по физическо възпитание и спорт. Под вдъхновяващото ръководство на своя млад и амбициозен учител – г-н Борислав Радулов, те правят разнообразни упражнения, с които развиват бързина, ловкост и координация. Състезателният им характер създава добра мотивация и хъс за победа.
 

 

 

 

ФИЗИКА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 
 
 
 
 
. Когато учителят ти е млад, вдъхновяващ, артистичен и диалогичен, те пленява и мотивира да усвояваш знания и умения от света на физиката, на английски език, по изключително атрактивен и интригуващ начин. С голям ентусиазъм учениците от Xа клас в 203. ПЕГ „Свети Методий“, под ръководството на своя всеотдаен учител г-жа Вера Патева, решават задачи по физика, като затвърждават и обогатяват знания за електромагнитната индукция и трансформаторите, за тяхната употребата в ежедневието ни. Десетокласниците от Xа клас, с профил „Чужди езици“, изучаващи английски като първи чужд език, прилагат с лекота термини на английски език от областта на физиката.
 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 
 
 
 
 
.
Да изучаваш биологията на английски език е предизвикателство, с което отлично се справят учениците от IXб клас, в 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ с профил „Чужди езици“, изучаващи английски като първи чужд език. Те ентусиазирано работят в екип, превеждат от английски на български език текстове със сложни биологични термини, назовават и описват увреждания и заболявания, свързани със структури и процеси в човешкия организъм в ролеви симулации.
Деветокласниците с голям интерес анализират симптоми и правят прогноза за заболявания и лечението им, формират убеждения, че здравословният начин на живот е не само превенция, но и лечение на различни болести при човека.
Под вдъхновяващото ръководство на своя всеотдаен учител по биология и здравно образование – г-жа Анна Бучкова, те решават интерактивни задачи на английски език, свързани с устройството на храносмилателната система при човека.
 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 
 
 
 
 
Учениците от Xб клас от 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, с профил „Чужди езици“, изучаващи английски като първи чужд език, усвояват с интерес нови философски термини на английски език. С голям ентусиазъм и под ръководството на своя мотивиращ ги учител – г-н Матей Манчев, те работят с текстове на английски език, решавайки логически задачи, търсейки причинно-следствени зависимости между процесите и явленията, прилагайки методите на научната индукция: метод на сходство, метод на разликата и метод на съпътстващите изменения.
.
 

 

ФОЛКЛОРНИТЕ ОБЛАСТИ В ЧАС ПО МУЗИКА

 

 
 
 
 
 
В часовете по музика в 203. ПЕГ „Свети Методий“ учениците ни имат възможност по интересен и атрактивен начин, под ръководството на своя млад и ентусиазиран учител – г-жа Атанаска Христоскова, да обогатят своите знания за необятния традиционен фолклор, за фолклорната музика в творчеството на българските композитори. С голям ентусиазъм те проучват информация и представят свои проекти за фолклорните области в България, за техните основни характеристики, песенен и танцов фолклор, характерно облекло, обичаи и инструменти.
.
 

 

Участие в конференция "Кинообразование в училище. Творчески дейности в класната стая и извън нея"

 

 
   
 
   
 
Мотивирани учители от 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, участваха в Конференция на тема "Кинообразование в училище. Творчески дейности в класната стая и извън нея". Конференцията се проведе днес, 14.01.2023 г. във Френски институт в България / Institut français de Bulgarie.
На конференцията бяха представени ресурси и колекция от филми, част от проекта „Short Cut - Млади режисьори снимат града си“, финансиран от Еразъм+.
С голям ентусиазъм г-жа Маргарита Франгова-Димитрова (учител по английски език в 203. ПЕГ) и г-жа Милена Стоянова-Гургулеева (учител по немски език в 203. ПЕГ) посетиха интересни ателиета, посветени на въвеждане на кинобразование в училище и на кино, създавано от ученици
.
 

 

 

 

 
   
 
   
 
Всеотдайните учители от 203. ПЕГ „Свети Методий“ се стремят да повишават непрекъснато своята квалификация. Гордеем се, че младият и амбициозен учител по информатика и информационни технологии и заместник-директор АСД - г-жа Ани Дойчинова, вече е с IV Професионално-квалификационна степен.
БРАВО!
.
 

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

 
   
 
   
 
Четирима ученици от 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" се класират за областен кръг на олимпиадата по испански език, след отличните резултати, които постигнаха на общинския кръг. Гордеем се с отличното ниво на знания и умения по испански език на нашите амбициозни ученици:
- Андрей Йосифов от IXв клас;
- Александър Татарски от IXв клас;
- Валери Димитров от Xв клас;
- Христина Тахмизян Димитрова от XIIа клас.
БРАВО!
Поздравления и за всеотдайните им учители по испански език: г-жа Милена Русинова, г-жа Стела Крето и г-н Мирослав Александров!
.
 

 

ОДОБРЕНИ НА ПЪРВО МЯСТО СРЕД УЧИЛИЩАТА (ГОРЕН КУРС) В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ГОЛЯМ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

 

 
   
 
   
 
203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ е одобрена на първо място, с най-висок процент оценка сред училищата (горен курс) в цяла България за участие в голям международен проект „ Live Action Role Play to Increase Youth Active Citizenship“ (Ролева игра на живо за повишаване на активното гражданство на младите хора) по Програма Еразъм+ на ЕС; Ключова дейност 2 – „Сътрудничество между организации и институции“, дейност „Партньорства за иновации и обмен на добри практики“ с партньори от Чехия, Италия, Полша и България в сектор „Училищно образование“ (KA220-SCH).
203. ПЕГ е с най-висок процент крайна оценка и посочена на първо място сред училищата от цяла България!
ГОРДЕЕМ СЕ!
С БЛАГОДАРНОСТ към всички колеги и партньори, благодарение на които този изключително висок резултат е факт!
.
 

 

Отлично представяне в XII Национално състезание по немски ези

 

 
 
 
   
 
Ученици от 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, със засилен интерес към немския език, взеха участие в XII Национално състезание по немски език, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Нашите ученици показаха отлично ниво на знания и умения, като успешно преминаха петте нива и представиха достойно училището ни.
Под ръководството на своя всеотдаен учител по немски език – г-жа Милена Стоянова Гургулеева, те продължават интензивна подготовка за следващия кръг, който ще даде възможност на най-добрите да продължат на международно ниво.
.