новини

ПРИЕМ за учебната 2020/2021
Виж Работно време за прием на документи График на дейностите
Скъпи ученици, уважаеми родители,

Документите, които са необходоми за записване в VIII клас, в 203. ПЕГ са:

1) Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;


2) Служебна бележка с резултати от НВО- оригинал;

3) Акт за раждане - копие.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11