новини


 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ПРИЕМ ОСМОКЛАСНИЦИ -5 ПАРАЛЕЛКИ С МАКСИМАЛЕН БРОЙ УЧЕНИЦИ.

Изключителна гордост за 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" са резултатите от първото класиране на приема за осмокласници за новата учебна 2021/2022 година - И В ПЕТТЕ ни паралелки са класирани по 26 ученици, което е МАКСИМАЛНИЯ допустим брой за паралелка!

 

Виж още...

 

СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ към г-жа Росина Станиславова - кмет на район "Красно село" за стоплящите думи, мотивиращата подкрепа и партньорство!

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ и на моите всеотдайни колеги - учители по физическо възпитание и спорт в 203. ПЕГ "Свети Методий" - г - жа Светла Димитрова/ Svetla Dimitrova и г-н Иван Василев за професионалното и отговорно отношение към събитието, организирано от община Красно село!
ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ и на всички прекрасни ученици от 203.ПЕГ, които взеха активно участие във всички спортни инициативи!

 

Виж още...

Нови учебни маси за 203.ПЕГ.

203.Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" ще посрещне своите ученици през новата учебна 2021 /2022 година с освежени класни стаи и нови учебни маси, позволяващи ефективна работа в екипи, развитие на творческото мислене и заложби на всеки наш ученик! Обновената материална база създава уютна атмосфера и стимулира личностното развитие на нашите прекрасни, амбициозни ученици!

 

Виж още...
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧ.2021/2022 ГОДИНА

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора
до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2021 г. вкл.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ В VIII КЛАС В 203. ПЕГ „СВЕТИ МЕТОДИЙ“ СЕ ПРИЕМАТ В кабинет № 24 - II етаж от 8:00 ч до 18:00 ч.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

1. Заявление до директора

2. Оригинал на свидетелство за основно образование

3. Служебна бележка с резултатите от НВО

4. Копие на удостоверение за раждане

Важно съобщение за седмокласниците

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ,
От 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. е първият етап за подаване на документи за участие в приема на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г.
Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране е само по електронен път - онлайн в платформата на МОН https://priem.mon.bg , като използвате входящия номер и кода за достъп, изписани на служебната бележка, която Вашето дете е получило от училището преди изпитите от НВО.
Подаването на заявление може да стане:
- без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
- със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
- със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
Пожелаваме успех!

 

 

 

Виж още...

 

Наградени учители от 203. ПЕГ
Сърдечна благодарност от ръководството на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ към целия екип от всеотдайни учители и служители в нашето училище!
Специално благодаря на учителите, които с много ентусиазъм и вдъхновение мотивираха и подготвиха през учебната 2020/2021 година нашите ученици за отлично представяне в състезания, олимпиади и конкурси на общинско, областно и национално ниво!
Скъпи колеги,
БЛАГОДАРЯ ВИ за това, че с амбиция, всеотдайност и упорит труд постигнахте високи резултати, с които всички ние се гордеем!
Таня Трапова
директор на 203. ПЕГ "СВЕТИ МЕТОДИЙ"

 

Виж още...

 

Наградените ученици на 203. ПЕГ
Ръководството на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ изказва своята огромна БЛАГОДАРНОСТ към всички наши ученици, завоювали през учебната 2020/2021 г. призови места в състезания, олимпиади и конкурси на общинско, областно и национално ниво!
БРАВО, МИЛИ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА!
ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!
Таня Трапова
Директор на 203. ПЕГ

 

Виж още...

 

203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" - гимназия с традиции в изучаването на чужди езици!
През новата учебна 2021/2022 година предлагаме 5 паралелки за VIII клас:
- три паралелки с чуждоезиков профил;
- предприемачески профил;
- профил природни науки (биология, химия)!

 

Виж още...

 

Електронни картички в час по информационни технологии
Изключително забавно за учениците от VIIIв клас на 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" е създаването на електронни картички в час по информационни технологии.
Чрез състезателна игра, работейки в отбори, те създават обща за отбора електронна картичка.
По-бързият и с правилен отговор от два отбора, печели правото за нова стъпка в създаването на картичката. 
Поздравления за оригиналният замисъл на урока на г-жа Ани Дойчинова и отличното ниво на знания по информационни технологии на учениците от VIIIв клас!

 

Виж още...