Конкурси

Конкурс по случай 11 май

КОНКУРСИ 203.ПЕГ
Скъпи ученици, уважаеми родители,

Във връзка с отбелязване на патронния ни празник на 11 май 2020 година, 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ обявява следните конкурси:

Конкурс за презентация

Конкурс за есе

Конкурс за стихотворение

Конкурс за рисунка

Конкурс за оригинално лично творчество

За всеки от конкурсите, може да изберете една от следните теми:

1. „ За буквите“ – с любов

2. Моето похвално слово за Кирил и Методий

3. Ако днес мога да се срещна със Светите братя Кирил и Методий – какво бих искал да им кажа?

4. Делото на светите братя Кирил и Методий – величие и вечност

5. Българската азбука – великият код на славяните

6. „ И ний сме дали нещо на света и на вси славяни книги да четат“ – Ив. Вазов

Регламент:

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас.

Есетата трябва да бъдат в обем до две машинописни страници, написани на шрифт Times New Roman 12.

Презентациите трябва да бъдат с не по-малко от 20 и не повече от 40 слайда, като на всеки слайд трябва да има кратък текст /не повече от 6-7 реда/ и изображение.

За консултации се обръщайте към учителите си по български език и литература, история и цивилизации и информационни технологии.

Материалите не трябва да са участвали в други конкурси или да са били публикувани.

Конкурсните творби трябва да бъдат изпратени в срок до 16.00 часа на 03 май 2020 г. /неделя/ на имейл: st_methodius_hs @mail.bg

Журито е в състав от преподаватели по български език и литература, история и цивилизации и информационни технологии в 203. ПЕГ „Свети Методий“.

ОЧАКВАТ ВИ СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ!!

Най-добрите творби ще бъдат публикувани в официалния клип, с който нашето училище ще вземе участие в отбелязването от Столична община на Деня на Светите братя Кирил и Методий.

Таня Трапова

Директор на 203. ПЕГ „Свети Методий“

Read More