Категории с падащо меню

НАШИЯТ ЕКИП

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР

 

Таня Трапова

 

 

 

 

СТАРШИ УЧИТЕЛ

 

 

История и цивилизация

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

 

Марияна Лалова

 

 

АСД

 

 

 

 

 

 

 

Олимпия Тенева-Николова

 

 

 

Педагогически съветник

 

 

 

 

 

 

Елка Христова

 

 

 

 

 

 

 

СТАРШИ УЧИТЕЛ

 

Български език и литература

 

 

 

 

 

Цветелина Терзиева

 

 

 

 

 УЧИТЕЛ

 

Български език и литература

 

 

 

 

 

 

 

Венцеслав Стоилков

 

 

 

 

СТАРШИ УЧИТЕЛ

 

Английски език и литература

 

 

 

 

Стела Бояджиева

 

 

 

 УЧИТЕЛ

 

Английски език

Френски език

 

 

 

 

 

 

Ваня Христова

 

 

 

 

СТАРШИ УЧИТЕЛ

 

Химия и опазване на околния свят

Физика и астрономия

 

 

 

 

 

Христина Минкова

 

 

 

 

УЧИТЕЛ

 

География и икономика

Технологии и предприемачество

 

 

 

Станка Самоковска

 

 

 

УЧИТЕЛ

 

Английски език

 

 

 

 

Лили Казасян

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛ

 

Немски език

 

 

 

 

 

Жасмина Спасова

 

 

 

СТАРШИ УЧИТЕЛ

 

Испански език

 

 

 

 

 

 

Тоня Томова

 

 

 

СТАРШИ УЧИТЕЛ

 

Руски език

 

 

 

 

 

Юлия Иванова

 

 

СТАРШИ УЧИТЕЛ

по

Математика

Информатика и ИТ

 

 

 

 

 

Емил Томов

 

 

 

УЧИТЕЛ

по

История и цивилизация

 

 

 

 

 

 

Нона Марик

 

 

УЧИТЕЛ

по

Психология и логика

Етика и право

Философия

Свят и личност

 

 

 

Цветилена Трифонова

 

УЧИТЕЛ

по

биология и здравно образование

 

 

 

 

 

 

Любен Пицов

 

 

СТАРШИ УЧИТЕЛ

по

физическо възпитание и спорт

 

 

Светла Димитрова

 

 УЧИТЕЛ

по

физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

Лидия Мачева

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светла Стойчева

 

 

 

 

ТС

 

 

 

 

 

«1»