ДЗИ

 

     
 
   
 

Дати за ДЗИ през учебната 2022/2023 година

сесия май-юни

Български език и литература - 19.05.2023 година, начало 08:30 ч.;

ДЗИ по желание на ученика - от 23.05.2023 година, начало 08:30 ч.;

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 май 2023 г. – 31 май 2023г.

 

сесия август-септември

  • Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч..
  • Втори държавен зрелостен изпит – 25 август 2023 г., начало 08:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 28 август 2023 г. – 01 септември 2023 г.

ВАЖНО!!!

Допускането на зрелостниците в сградата не по-рано от 30 минути преди началото на изпита.

 

 

  Инструктаж за зрелостника
 
  Инструктаж за квестор
 

Инструктаж за консултант по ЧЕ

 
  Инструктаж за консултант СОП  
   
  Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година